Monografija grada Velikog Bečkereka sa prilozima za istoriju 6 vekova grada i regije Banat

Postavljeno 15.10.2016

Priprema za štampu monografije grada

Postavljeno 05.11.2016

Monografija 600 godina Bečkereka je predviđena za štampu u saradnji sa Banatskim društvom srpsko – nemačkog prijateljstva. Knjiga ima preko 1000 strana te je stoga dobrodošla svaka finansijska pomoć za njeno štampanje. Monografija se sastoji od nekoliko delova , prvi deo je viđenje istorije grada i Banata autora profesora Nikole Šlajha. Drugi deo čine prevodi dve stare monografije jedne prevedene sa mađarskog i druge prevedene sa nemačkog jezika.Treći deo sastoji se iz hronologije događaja grada I okruženja i biografije poznatih građana ovoga grada. Na kraju su izvodi iz lokalne štampe počev od 1851 godine sa viđenjima savremenika tih godina o mnogim događajima iz svih sfera života.


Arhiva vesti