EPuS-ov EDUKATIVNO-INFORMACIONI CENTAR

Ovaj projekat je podržan od strane Freedom hous-a. Ovim seminarima, treninzima i okruglim stolovima su lokalni treneri iz naše organizacije, koji su prošli obuku, primenili svoja stečena znanja. Standardi organizovanja seminara koje je naša organizacija uspostavila a koji su bili traženi projektom morali su biti smanjeni jer je projektom dobivena samo jedna trećina traženih sredstava. To je rezultiralo smanjenim odzivom ne u broju pozvanih organizacija već u broju učesnika. Pored NVO-a u projektu su učestvovale i druge organizacije koje su izrazile želju da učestvuju u edukaciji kao što su: lokalne samouprave, mesne zajednice, grupe građana i privatni preduzetnici. Učešće su takođe uzimali i predstavnici medija koji su učestvovali i obaveštavali građane o našim aktivnostima. Naročito je bila velika zainteresovanost u manjim opštinama gde su učešće uzimala i lica na odgovornim mestima na svoj zahtev, što ovim projektom nije bilo predviđeno, a što smatramo da je doprinelo kvalitetu našeg projekta. Time je socijalna komponenta dobila na značaju, tj. upoznavanje i druženje ljudi iz različitih organizacionih struktura. Čak i odgovorni ljudi u manjim mestima su pretežno neobavešteni, te se javlja potreba za nastavkom sličnih aktivnosti. Većina organizacija koja radi na sličnim zadacima ne radi u celom regionu podjednako te se javlja potreba za nekom vrstom regionalnog centra, kome se ne bi obraćali samo aktivisti NVO-a nego i zainteresovane građanske grupe i lokalne samouprave manjih opština u regionu.