GLASAM DA TALASAM

Proizborna kampanja za mlade "Glasam da talasam" u okviru koje su deljene kape, majice, leci, nalepnice olovke, baloni, plakati i dr. Ova akcija je jedna od najuspešnijih akcija u proizbornim kampanjama EPuS-a za izlazak na izbore.