HAJDE DA RAZGOVARAMO O DEMOKRATIJI

U okviru projekta organizovane su javne tribine pod nazivom "Hajde da razgovaramo o demokratiji", povodom vanrednih lokalnih izbora odžanih 2001. godine.