FORUM KANDIDATA

Predstavljanje političkih kandidata građanima u predizbornom procesu.Kampanja na izlazak na izbore:
Forum kandidata projekat Evropskog pokreta u Srbiji, u Zrenjaninu su održane četiri tribine uz učešće svih stranaka.