HUMANITARNI KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

Humanitarni kursevi engleskog jezika se održavaju kao nastavak projekta "Zona komunikacije". Projekat se radi u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Zrenjanin u cilju poboljšavanja šansi za zapošljavanje građana.
Kursevi se održavaju za 6 nivoa, gde se po završetku svakog polaže test i dobija odgovarajući sertifikat. Kurseve održavaju diplomirani profesori engleskog jezika.
Projekat se pokazao uspešnim i to vidimo na osnovu zapošljavanja polaznika i interesovanjem za nastavak kurseva viših nivoa.