DUHOVNA MUZIKA

Ovaj projekat neguje toleranciju i muzički izraz različitih religija na tlu Banata. Horovi koji neguju Srpsku, Slovačku, Mađarsku i Rumunsku duhovnu muziku pripremili su program koji su izvodili ovom prilikom.
Projekat Duhovna muzika ima za cilj da okuplja crkvene horove naroda koji zive na ovim prostorima sto doprinosi boljem razumevanju izmedju crkava i verskih zajednica, a samim tim i do poboljšanja društvene situacije.