NVO CENTAR ZRENJANIN

Tehnička pomoć NVO-ima u regionu Banata.
NVO centar je nevladina nepolitička organizacija koja ima za cilj jačanje civilnog društva i od velike je pomoći za veliki broj NVO-a, društvenih organizacija, kao i udruženja građana u regionu Srednjeg Banata.

Ovim projektom se eliminišu negativni efekti koji se ogledaju u sve manjem broju donatora i fondacija na našim prostorima. Mnoge od ovih organizacija ne raspolažu sa odgovarajućom opremom ni prostorom u kojem bi mogli da realizuju svoje projekte. Sam grad ima oko 500 registrovanih organizacija ove vrste. Takođe projekat je na usluzi i okolnim mestima koja još uvek nemaju razvijeno civilno društvo.

NVO centar je osnovan od strane 11 organizacija koje shvataju važnost ovakve vrste umrežavanja Nevladinog sektora u regionu. Ne samo da je informacioni centar nego i jedan od glavnih ciljeva je i pružanje tehničke pomoći svim NVO-ima koji nemaju mogućnosti prilaza internetu i nemaju dostup informacijama. Takođe je zamišljeno da NVO centar pruži svim NVO aktivistima potrebnu edukaciju iz projektnog i strateškog menadžmenta kao i ostalih veština bitnih za postojanje i funkcionisanje jedne nevladine oganizacije. Nije nam cilj da jednokratno pomognemo NVO aktivistima i da im napišemo projekat, već da ih naučimo kako se to radi, kako bi i oni stekli iskustvo u ovim oblastima, a kontakte sa donatorima im obezbeđuje NVO Centar.

NVO CENTAR takođe radi sa još 40 lokalnih NVO-aa. U sadašnjim okolnostima radi na promovisanju ideje o nevladinom sektoru i civilnom društvu uopšte. Povezujući NVO-e na lokalnom i regionalnom nivou, NVO centar je informacioni centar za sve NVO-e u regionu , a takođe radi na širenju i razvijanju regionalne mreže.

Osnivacči NVO centra u Zrenjaninu su:
- Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin,
- Centar za slobodne izbore i demokratiju - CESiD, Zrenjanin
- Organizacija mladih KRUG, Melenci
- Zrenjaninski edukativni centar ZEC,
- Udruženje Zdrav Život, Zrenjanin,
- Udruženje građana NVO agencija za poslovni razvoj, Zrenjanin
- Udruženje ratnih vojnih invalida, Zrenjanin
- Udruženje gluvih i nagluvih, Zrenjanin
- Sindikat prosvetnih radnika Vojvodine, Zrenjanin
- Fondacija za pomoć deci Fedra, Zrenjanin
- Udruženje enologa Zrenjanin

Zamisao je da se na jednom mestu okupi što više nevladinih organizacija kako bi jedni drugima pružali pomoć i podršku.