"E, mogu i ja!"

U okviru projekta E, MOGU I JA Evropskog Pokreta u Srbiji i finansiranog od strane Ministarstva za omladinu i sport u Zrenjaninu je podržan projekat Bezbedna vožnja bicikla koju je realizovala neformalna grupa "ZzZ" Zajedno za Zrenjanin koju čine:
Gabriela i Ildiko Berkesel, Igor Ripak, Dragana Gulić i Ana Vujinov.
Akcija je trajala od 1-20 Februara 2009 iz učešće Saobraćajne policije Zrenjanin i Osnovnih šlola O.š. Sonja Marinković, O.š. 2. Oktobar i O.Š. Vuk Karadžić.
Projekat obuhvata sledeće aktivnosti:
-Podela propagandnog materijala
-Predavanje i kratak test o bezbednosti u saobraćaju
-Likovni konkurs za I i II razrede o.š. na temu: Moj prvi bicikl
-Podela opreme za bicikl
Projekt je podržan od strane Evropskog Pokreta-Zrenjanin i NVO Centra.

SLIKE SA REALIZOVANIH AKCIJA PROJEKTA "OPREMIMO BICIKL"


Promotivni materijal


Slike sa akcije lepljenja plakata, deljenja lifleta, balona i ostalog promotivnog materijala po školama


Nagrađene slike likovnog konkursa za I i II razrede osnovnih škola, na temu "Moj prvi bicikl"


Predavanje đacima V i VI razreda osnovnih škola, na temu "Kako se ponašati u saobraćaju", koja se održala u O.Š. Sonja Marinković. Predavanje je održao saobraćajni policajac. Učenicima su podeljeni pokloni u vidu opreme za bicikl i diplome.