"Promocija istorijskog multikulturalnog nasleđa"

Projekat "Promocija istorijskog multikulturalnog nasleđa" je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, na konkursu za očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini. U projekat se uključuje i Kancelarija za mlade grada Zrenjanina, a učesnici u projektu su učenici zrenjaninskih srednjih škola. Projektom je predviđeno 6 oblasti koji se bave multikulturalnim nasleđem Zrenjanina i Banata.

Evropski pokret u Banatu godinama se bavi reafirmacijom ideje multikulturalnosti, negovanjem tolerancije i multikonfesionalnošću u regionu. Projektom "Promocija istorijskog multikulturalnog nasleđa" promoviše se očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije kod mladih. Projekat ima za cilj upoznavanje mlade populacije sa doprinosom svih nacionalnih zajednica koje su živele na ovom prostoru, ljudi čiji su preci od močvare i nepogodnog podneblja za život stvorili veoma plodno tlo i pogodne uslove za život. Međunacionalne tolerancije ne može biti ukoliko se dobro ne poznaje istorija zajedničkog života nacionalnih zajednicana prostoru Vojvodine, njenih regiona i lokalnih zajednica. Kao rezultat su nova saznanja mladih koja treba da učvrste negovanje međunacionalne tolerancije, tolerancije kao načina života i visokim stepenom međusobnih uticaja koji se odražavaju na sve sfere života. Takođe podrazumeva se i prenošenje saznanja svojim vršnjacima, kako usmeno tako i preko đačkih parlamenata svojih srednjih škola i preko raznih mogućnosti koje pružaju informacione tehnologije. Projekat obuhvata 6 predavanja, na kojima učestvuju đaci iz zrenjaninskih srednjih škola, i to: Zrenjaninske gimnazije, Hemijsko-prehrambene škole "Uroš Predić", Poljoprivredne škole i Elektrotehničke škole "Nikola Tesla".

Teme i predavači su:
1. Osnov multikulturalnosti Banata - predavač: Radovan Francuski
2. Banat, regija, nacija - predavač: Filip Krčmar
3. Zavičajna istorija Velikog Bečkereka i međunarodna tolerancija u regionu Banata - predavač: Filip Krčmar
4. Doprinos svih nacionalnih zajednica koje su živele i žive na ovim prostorima - predavač: Peđa Pavlov
5. Osvrt na srpsku Vojvodinu i Tamiški banat, ustanak Srba protiv Turaka - predavač: Peđa Pavlov
6. Primeri multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije kod mladih u Banatu - predavač: Darko Trajlov