PSIHOFIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA ZA BEZBOLNI POROĐAJ

Ovim projektom se previđa rad sa trudnicama u različitim stadijumima trudnoće. Akcenat u radu je na:
- savetovanju trudnica u vezi sa higijenom, ishranom i o održavanju trudnoće
- vežbanju trudnica za pravilno disanje i ukupnu fizičku pripremu