Predsednik Evropskog Pokreta u Banatu:
Mr Nikola Šlajh

Kontakti:
tel/fax:023/511 187
mobilni:063/8009301
e-mail:nslajh@epuszr.org.rs
adresa: Makedonska 11, 23000 Zrenjanin

Lični podaci:
Datum rođenja: 08.10.1940.
Mesto rođenja: Zrenjanin
Obrazovanje: profesor, magistar Filoloških nauka, Sudski prevodilac za nemački jezik
Stručne publikacije:
Nemački jezik za ekonomiste (za III i IV razred srednje ekonomske, ugostiteljske i turističke škole), Srednjoškolski centar, Bečej, 1974., Monografija "Šest vekova Bečkereka, grada sa trojezičnim imenom Veliki - Nagy - Gross Bečkerek"

NVO aktivnosti:
projekti:
"Banatske studije", "Multikulturalnost", "Interteka EPuS", "Democracy ON-Line", "ALT-NET", "Hajde da razgovaramo o demokratiji", "EPuS-ov informaciono edukacioni centar", "Banatski prekogranični dijalog", "Proslava dana Evrope", "Izađi glasaj", "EPuS-Banat NVO centar Zrenjanin", " Banat - NET", “Ka Evropi – Škola demokratije”,“Obrazovanjem do zaposlenja”, "Zona komunikacije"...

tribine/seminari/radionice...:
"Workshop on Skills for Dialogue and Integration" (US Institute of Peace), Zlatibor, 2001.
"Back in Europe - On paths to Democracy" (nemačko-holandska Evropska kuc'a), Aurich, Nemačka, 2001.
"Euro-škola", seminar za prosvetne radnike iz Vojvodine, Zrenjanin, 2001.
"Priprema SR Jugoslavije za evropsku integraciju", EPuS, Beograd, 2001.
"Rekonstrucija ex-Jugoslavije i regionalna kooperacija", Budva, 2000.
"Položaj NVO sektora u jugoistočnoj Evropi", Budapest, 1999.

Ostale aktivnosti:
- Član radne grupe za regionalnu saradnju – Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji
- Član Saveta za socio-ekonomski razvoj opštine Zrenjanin
- Član skupštine Regionalnog Centra za društveno – ekonoski razvoj „Banat” – Zrenjanin
- Član Pedagoškog saveta Vojvodine
- Član Glavnog i Izvršnog Odbora Evropskog Pokreta u Srbiji
- Promoter lokalne kulture i istorijskog nasleđa za program promocije kulturnog i istorijskog nasledja Evrope, Evropska Komisija
- Stručni konsultant na medjunarodnim projektima prekogranične saradnje.