Jelena Kleut je otvorila tribinu pitanjem: Da li znate šta je to Evropska Unija? Nakon odgovora građana istakla je da Evropa nije samo turistička destinacija vec nešto što pruža ali i zahteva praksu. Evropa želi protok mladih, ali ne protok koji će biti jednostran. Bitno je da ostanemo svesni da moramo da radimo na svom radnom mestu, a da imamo mogućnost da putujemo i upoznajemo razne kulture, a sve to nam pruža EU.
Jovan Petrović je naglasio da su mladima u Srbiji otvorene mnoge mogućnosti za mobilnost kroz međunarodne volonterske kampove, ali da je Srbija ipak jedno ksenofobično mesto i da ljudi promene svoje mišljenje tek kad vide spoljašnjost. Istakao je da je prošle godine u Srbiji u volonterskim kampovima boravilo preko 300 ljudi iz sveta. U Srbiji će se ove godine organizovati 19 kampova i i u svakom kampu će moći biti po dve osobe iz jedne zemlje, što daje šarenolikost samih volontera. Postoje različiti kampovi, ali su najčešći oni koji se organizuju na temu zaštite životne sredine.
Helena Dekanj je predstavila program Pozorišnog Kluba i pokret Novi optimizam. Predstavila je i strategiju za mlade koju u Zrenjaninu sprovode Pokret novi optimizam i Maštalište. Na inicijativu mladih je formirano telo koje sada sprovodi ovu strategiju. Sve se to može videti na sajtu www.zamislizivot.org