Dr Robert Molnar

Kontakti:
tel/fax:023/511 187
mobilni:064/1257998
e-mail:mokyzr@gmail.com
adresa: Makedonska 11, 23000 Zrenjanin

Lični podaci:
Datum rođenja: 24.09.1967.
Mesto rođenja: Zrenjanin
Obrazovanje: dipl.inž. za razvoj, magistar Tehničkih nauka
Zaposlenje: Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin (profesor)
Funkcija: član Upravnog odbora EPuB-a

Publikacije:
Organizacija rada i proizvodnje, Cenerg, Zrenjanin, 1995.
Teorija sistema - uputstvo za izradu vežbi, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 1997.
Teorija upravljanja i odlučivanja, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 1997.
Mašinski materijali - praktikum sa radnom sveskom, Viša tehnička škola, Zrenjanin, 2000.

NVO aktivnosti:
projekti:
"Interteka EPuS", "Democracy ON-Line", "ALT-NET", "Informacioni centar za mala i srednja preduzeća i zanatske radnje", "www.zrenjanin.com", "Hajde da razgovaramo o demokratiji". ...
tribine/seminari/radionice...:
"Euro-škola", seminar za prosvetne radnike iz Vojvodine, Zrenjanin, 2001.
"Priprema SR Jugoslavije za evropsku integraciju", EPuS, Beograd, 2001.
"Kreditiranje MSP", UPMSPP, Vršac, 2001.
"Uloga civilnog društva u procesu demokratizacije u jugoistočnoj Evropi", u okviru Transfuse programa, Sveti Stefan, 2000.
- Ekspert i konsultant za MSP
- Direktor Regionalne Agencije ra razvoj MSP i preduzetništva Banat d.o.o. 2001-2005.