Siniša Mitrović je otvorio svoje izlaganje zaključkom da je posao zaštite životne sredine plemenit posao. Obrazložio je pitanje «Zašto je Srbiji potreban evropski proces?» sledećom rečenicom: Naše su procene da u ovom trenutku kasnimo bar 30 godina što se tiče zaštite životne sredine. Svega 0.2% iz budžeta se odvaja za zaštitu životne sredine u Srbiji. U Rumuniji, Bugarskoj, pa cak i u Albaniji izdvajaju 1% za ove namene. Mi nemamo pripremljenu ekonomiju da se bavi održivom proizvodnjom.
Dušan Stokić je naglasio da se zaštitom životne sredine moramo baviti svakog dana, a ne da razgovaramo o tome samo na dan životne sredine i na dan planete zemlje. Čovek je najveći zagađivač planete zemlje. Postavlja se pitanje: Da li i do koje mere treba da se razvijamo kao društvo a da u isto vreme ne ugrozimo životnu sredinu. Poruka koju je poslao je sledeća: Svi zajedno moraju da sarađuju, i NVO-i i država, i firme i građani u svojoj lokalnoj zajednici.
Dragana Vujinov je predstavila fondove koji su dostupni u domenu zaštite životne sredine kroz IPU.