EVROPSKI POKRET U BANATU JE DO SADA REALIZOVAO SLEDEĆE PROJEKTE:

1. Preporuke politici razvoja MSP-a i preduzetništva u SR Jugoslaviji,
2. Regionalna ekonomska saradnja i razvoj ženskog preduzetništva,
3. ALT-NET (Prijem i distribucija humanitarne pomoći u Zrenjaninu),
4. Democracy ONLINE,
5. Psihofizička priprema trudnica za bezbolni porođaj,
6. Informacioni centar za MSP i zanatske radnje,
7. NVO centar - Regionalna kancelarija Evropskog pokreta u Srbiji za Vojvodinu,
8. www.zrenjanin.com,
9. Zona komunikacije - Otvorena vikend škola,
10. NGO- NET i Info NET EPuSZR,
11. Putevima mira, tolerancije, solidarnosti i kreativnosti,
12. EPuS-ov edukativno-informacioni centar,
13. Glasam da talasam ,
14. Hajde da razgovaramo o demokratiji,
15. Forum kandidata,
16. Give up of arms (Odustani od oružja),
17. Banatski prekogranični dijalog,
18. Ka Evropi - Škola demokratije,
19. Obrazovanjem do zaposlenja,
20. Interteka EPuS Zrenjanin ,
21. Humanitarni kursevi engleskog jezika ,
22. Srbija+EU=100 zašto, 100 zato,
23. Razvoj kulturnog turizma u regionu Banata,
24. Integrisana Rumunsko-Srpska prekogranična mreža kroz jačanje regionalnih agencija,
25. Nacionalni Konvent o Evropskoj Uniji u Srbiji,
26. DAN EVROPE-9.maj,
27. Banatske studije,
28. Duhovna muzika,
29. NVO CENTAR Zrenjanin,
30. Market Kulture - 600 godina Bečkereka,
31. "E, magu i ja!",
32. Pretpostavke za pluralizam medija,
33. "Zvoni za Evropu!",
34. "Promocija istorijskog multikulturalnog nasleđa" ,