PANELISTI
Jelica Minić- Evropski Pokret u Srbiji
Branko Budimir – Kancelarija za Evropske Integracije
Branko Lukić – Regionalna Privredna Komora Zrenjanin
Pitanja građana
1. Da li možda imate informaciju kada ce zakon o regionalnom razvoju ući u skupštinsku proceduru?
2. Da li međunarodna saradnja postoji i sa ostalim zemljama osim sa Rumunijom i Mađarskom kao sto su Hrvatska, BiH, Bugarska, Slovenija....?
3. Da li mislite da Srbija ima institucionalne kapacitete na lokalnom nivou da zadovolji uslove EU?
4. Obrazovanje moze biti snažan instrument razvoja. Da li mislite da je prekogranična saradnja u ovoj oblasti dobra, i kako se ona može ostvariti u većem obimu kroz prekogranične projekte?
5. Kako objašnjavate činjenicu da Novi Sad ima mnogo brži razvoj nego Beograd, a u isto vreme ima mnogo manje sredstava?
6. Negde 2000-te godine je započeta priča o izmuljavanju Begeja. Imamo nešto što se zove Begej, a koji građani nazivaju kanalom otpadnih voda. Kada će se zaista početi sa ovim poslom?
. Smatramo da je odziv građana kao i sama njihova pitanja bio dobar i da se na kraju ipak došlo do zaključka da su građani u Zrenjaninu nedovoljno informisani o programima koje u Srbiji sprovodi EU.
Atmosfera na debati je bila veoma opuštena i nije bilo tenzija koje su bile očekivane obzirom na situaciju u predizbornoj kampanji. Stiče se utisak da građani ipak razgraničavaju pitanja ulaska Srbije u Evropsku uniju od pitanja unutrašnjeg uređenja zemlje kao i političkih nesuglasica unutar zemlje.
Ono što građane najviše tišti jeste činjenica da im se ne daju konkretni odgovori na pitanja šta svaki građanin pojedinačno dobija ulaskom Srbije u Evropsku Uniju.