"BANATSKI PREKOGRANIČNI DIJALOG"

Postavljeno 25.12.2004.

Edukativne aktivnosti u 10 opština Banata sastojale su se od seminara za pisanje projekata, predstavljanje novog zakona o lokalnoj samoupravi, građanskim inicijativama, definisanju lokalnih problema i značaja lobiranja. Ove aktivnosti su bile u sklopu projekta "Banatski prekograni?ni dijalog" podržanim od strane BTD-a. Ovaj projekat je naš najveći projekat u 2004. godini i po oceni učesnika potpuno je opravdao i ispunio njihova očekivanja. Takođe prošireni su naši kontakti i mreža, ojačan je NVO sektor a mnogi učesnici iz manjih Banatskih opština su prvi put imali priliku da prisustvuju ovakvom tipu edukacije. Takođe smo stekli dragocena iskustva u radu na širem području, uspostavili smo nove kontakte i stekli mnoge saradnike širom Banata.


"Sastanak sa predstavnicima NVO-a"

Postavljeno 24.12.2004.

U Žitištu je, na poziv predsednika opštine, Dragana Vujinov iz EPuSZr-a održala sastanak sa predstavnicima NVO-a, lokalne samouprave, škole i kulturnih ustanova. Sastanak je održan sa ciljem da se ove institucije bliže upoznaju sa predlogom projekta i kako konkurisati kod donatora. Skupu je prisustvovalo oko 25 učesnika i najveće interesovanje vladalo je za načine kako se konkuriše kod donatora, stupanje u kontakt sa donatorskim kućama, koji su konkursi trenutno aktuelni i koje su oblasti obuhvaćene konkursima.

"Sastanak sa predstavnicima NVO-a"

Postavljeno 6.12.2004.

Završen je projekat «Odustani od oružja» koji je započet aprila meseca 2004. godine sa treningom 16 srednjoškolaca koji su kasnije imali veliko učešće u implementaciji projekta.
Prvi deo projekta je obuhvatio obuku srednjoškolaca o opasnostima korišćenja malog i lakog naoružanja, prva anketa koja je sprovedena uz pomoć 16 mladih ljudi koji su uključeni u projekat, a održana je i fokus grupa za evaluaciju letaka i video klipova u maju mesecu.
Druga faza projekta je obuhvatila deljenje pamfleta u opštini Zrenjanin i javnu debatu na lokalnoj televiziji u kojoj su učestvovali predstavnik MUPa Zrenjanin, predsednik opštine Milan Čežek, Predsednik lokalnog vec'a mr. Nikola Šlajh, koordinator projekta prof. Aleksandar Piperski i naravno srednjoškolci koji su od pocetka ukljuc(eni u projekat. U isto vreme u drugoj fazi projekta na lokalnoj televiziji prikazivani su spotovi o opasnostima korišc'enja malog i lakog naoružanja. Treća faza projekta je obuhvatila veliku anketu u celoj opštini Zrenjanin, sastanak profesora građanskog vaspitanja i likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa temom «Odustani od oružja-život bez oružja».
Projekat je finansijski podržao UNDP a u toku realizacije projekta pomogli su i TV Santos, Digital still i Strategic Marketing.

"Zahvalnice školarcima"

Postavljeno 17.11.2004.

Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin je podelilo nagrade i zahvalnice osnovnim školama i učenicima od I do IV razreda za učešće na likovnom konkursu sa temom «Odustani od oružja – život bez oružja», koji je održan u sklopu projekta Odustani od oružja.
Prve tri nagrade su bile vaučeri za kupovinu u sportskoj radnji «Stefani sport» u iznosima od 4000, 3000 i 2000 dinara, a nagrađeni učenici su:
I mesto – Renata Geringer, IV-3, OŠ Dositej Obradović – 4000 dinara
II mesto – Marijan Jovanović, II-3, OŠ P.P. Njegoš – 3000 dinara
III mesto – Jelena Jovočin, III-4, OŠ P.P. Njegoš – 2000 dinara

"Poseta gospodina Floriana Samera"

Postavljeno 8.11.2004.

Kancelarije EPuSZr-a je posetio gospodin Florian Samer, predsednik Latisana fondacije iz Holandije.
Gospodin Samer je u našem gradu boravio četiri dana i izrazio je želju da poseti naše kacelarije kako bi video koje su mogućnosti saradnje izmedu naše dve organizacije. Na sastanku se u načelu dogovorilo da se za početak razmene informacije o standardima i načinu života u Srbiji i Holandiji kako bi se u budućnosti radilo na zajedničkim projektima.
Ovo je prva u nizu od poseta ljudi iz Latisana fondacije pošto je ovo bila njihova prva poseta našoj zemlji.

Velika humanitarna akcija - naučite engleski jezik za samo 500 dinara mesečno

Postavljeno 24.12.2004.

Asocijacija škola stranih jezika Srbije i Crne Gore «YAFLS» u saradnji sa Evropskim Pokretom, Lokalno veće Zrenjanin i NVO Centrom Zrenjanin organizuje veliku humanitarnu akciju koja se sprovodi u celoj zemlji. Reč je o mogućnosti učenja engleskog jezika za samo 500 dinara mesečno. Pravo učešća imaju studenti, deca, nezaposleni, zaposleni sa primanjima ispod 15000 dinara mesečno, predstavnici nevladinih organizacija. Ostale troškove kursa pokrivaju donatori, škole stranih jezika, vladine institucije i ljudi dobre volje.
Svi zainteresovani za osnovni, srednji i viši kurs mogu se javiti na telefon: 511-187 ili u prostorije Evropskog Pokreta u Zrenjaninu u ulici Makedonska 11.
Na kraju kursa obezbeđene su i svetski priznate diplome koje obezbeđuje Asocijacija škola stranih jezika Srbije i Crne Gore «YAFLS».
Zainteresovani javite se....
Kurs će se odvijati po grupama u terminima 2 puta nedeljno po grupi.
Radi se po OXSFORD metodi i obezbeđena je literatura.
Na ovaj način Evropski Pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin jos jednom potvrđuje da kroz dugogodišnji rad nesebično pomaže razvoj civilnog društva ne samo u Zrenjaninu nego i regionu Banata.
Veliki doprinos razvoju civilnog društva i uspostavljanju temelja u odnosima lokalne samouprave i građana EPUS Zrenjanin je dao kroz poslednja dva projekta: «Banatski prekogranični dijalog» i «EPUSov informaciono edukativni centar», a ovom humanitarnom akcijom nastavlja izgradnju i jačanje civilnog društva u regionu kao i promociju Evropskih vrednosti.

Saopštenje Evropskog pokreta u Srbiji

Postavljeno 2.11.2004.

Evropski pokret u Srbiji pozdravlja donošenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Donošenjem ovog zakona smanjuje se mogućnost prikrivanja propusta u radu, nepostupanja i neefikasnosti javne vlasti. Smatramo da će ovaj zakon povratiti već u dobroj meri poljuljano poverenje grđana u rad organa javne vlasti.
Usvajanjem ovog zakona doprinosi se daljem razvoju demokratskih i reformskih procesa u našem društvu, uz istovremen napredak u ispunjavanju evropskih standarda i vrednosti.
Tražimo da se i u praksi omogući pristup informacijama kroz unapređenje sistema vođenja dokumentacije sa ciljem potpune transparentnosti rada državne uprave.
Danijel Pantić
Generalni sekretar
Evropski pokret u Srbiji

Opština Zrenjanin postala potpisnik Olbruške povelje evropskih gradova u društvu evropskih gradova

Postavljeno 22.10.2004.

Opština Zrenjanin je za sada jedina opština u Srbiji koja je zvanični potpisnik Olburške povelje, povelje evropskih gradova o održivom razvoju i zaštiti životne sredine.
OPŠTINA Zrenjanin odnedavno se nalazi u društvu evropskih lokalnih uprava sa visokom svešću o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, jer je juna ove godine zatražen prijem među potpisnike tzv. Olburške povelje, a ovih dana je na adresu SO Zrenjanin stigla i zvanična potvrda da je prijem Zrenjanina prihvaćen. Povelja pre svega predviđa isupunjavanje niza obaveza do 2010. godine u cilju unapredenja životne sredine, ali je istovremeno i određena vrsta priznanja da se politikom životne sredine u Zrenjaninu ozbiljno upravlja, jer je prethodno bilo potrebno ispuniti određene preduslove i standarde kako bi se uopšte zatražio prijem. Ne samo što je jedna od ukupno pet opština u Srbiji koja ima usvojen lokalni ekološki akcioni plan, ovim prihvatanjem opština Zrenjanin je postala i jedina opština u Srbiji koja je zvanicni potpisnik Olburške povelje. Recimo samo da se nalazi u društvu danskog Olburga (inicijatora povelje), italijanskih gradova Rima, Ankone, Breše, Napulja, Verone, Palerma, španskih: Barselone, Sevilje, Albaseta, Badalone i dr. nemačkih: Hanovera i Hajdelberga, francuskog Nanta, grcke Atine, engleskog Eseksa i Hempšira, škotskog Edinburga i Aberdina, švedskog Geteburga i mnogih drugih. Ukupno medu 115 evropskih gradova potpisnika sa još 15 gradova koje su izrazili nameru da postanu potpisnici, medu kojima se nalazi i austrijski Beč. Stalne konferencije ovih gradova podržane su od strane Saveta evropskih opština i regiona, institucije Evropske unije.
- Interes Zrenjanina je da u kontaktu sa gradovima širom Evrope dode do najefikasnijih modela rešavanja problema životne sredine, jer prihvatanjem Zrenjanina u tako visoko društvo, omogućava se i slobodan protok informacija, ideja i rešenja, a izmedu ostalog tu se nalaze informacije i o potencijalnim fondovima koji bi eventualno finansirali neke zrenjaninske projekte - kaže Dejan Jovanov, član Izvršnog odbora zadužen za ekologiju u prethodnom sazivu, dodavši da struktura Olburške povelje koja je ustanovljena maja 1994. sadrži deset prioriteta koje do 2010. godine treba ispuniti. Povelja predviđa obavezu razvojne politike upravljanja životnom sredinom, stimulaciju procesa koji idu ka održivosti, zaštitu prirodnih dobara (kao što je Carska bara), racionalno korišcenje resursa (vodosnabdevanje), planirano upravljanje životnom sredinom, bolju mobilnost sa manje saobraćaja, izradu i sprovodenje LEAP-a, energetsku efikasnost, efikasnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu i rešavanje problema pristupom lokalno ka globalnom. Jovanov kaže da ce za dve godine biti održana javna rasprava o tome gde je opština Zrenjanin u postizanju prihvaćenih obaveza stigla, a da ce posle 2010. godine do datuma usaglašavanja biti završena i revizija potpisnika povelje. Proces pristupanja nije bio nimalo jednostavan, jer je pismo o namerama poslato još juna 2003. godine, potpisivanje je obavljeno godinu dana nakon toga, a tek ovih dana je stigla zvanična potvrda.
- Ovim se Zrenjanin nametnuo za lidera reforme politike zaštite životne sredine u zemlji, i to će zapravo biti i ispunjavanje jednog od osnovnih principa Olburške povelje, rešavanja problema sa lokalnog ka globalnom - kaže Jovanov navodeći da će to biti pokušaji da se utiče na zakonsku regulativu u zemlji. I čestitka REC-a opštini Zrenjanin, jedne od najuticajnih ekoloških nevladinih organizacija u zemlji i regionu, svakako predstavlja podsticaj u tom smislu. (Preuzeto iz lista Zrenjanin www.listzrenjanin.com )

"Predstavljanje odborničkih lista"

Postavljeno 16.9.2004.

EPuSZr i kancelarija CeSID-a u Zrenjaninu su organzovali predstavljanje odborničkih lista u zgradi nevladinih organizacija u Makedonskoj 11.
Od ukupno 21 odborničke liste na poziv su se odazvali predstavnici šest odborničkih lista i to u sledećem redosledu:
1. Odbrana Zrenjanina
2. GG Naš grad, naša sela
3. GG Aradački nezavisni
4. Jugoslovenski komunisti u Srbiji
5. GG za bolji život penzionera, invalida i boraca
6. Koalicija zajedno za Vojvodinu - Zaposlimo Zrenjanin
Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo što je neko organizovao zajedničko predstavljanje odborničkih lista, a u isto vreme prisutni su izrazili žaljenje što se ovako mali broj kandidata i građana odazvao ovom skupu.
Zajednički zaključak je bio da su ljudi generalno već umorni od izbora i predizbornih obećanja od strane kandidata kako za predsednika opštine, tako i za odbornike.

"Forum kandidata"

Postavljeno 15.9.2004.

U sali Kulturnog Centra u Zrenjaninu, Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin organizovao je Forum kandidata za predsednika opštine. Forum je organizovan u saradnji sa kancelarijom CeSID-a u Zrenjaninu, a u okviru kampanje Evropskog pokreta u Srbiji pod nazivom "MISLI GLOBALNO, GLASAJ LOKALNO".
Na forum su pozvani svi kandidati za predsednika opštine Zrenjanin.
Iako je od 11 kandidata samo jedan kandidat otkazao učešće, na forumu se pojavilo samo 6 kandidata i to:
1. Gađanski Borislav - DSS
2. dr Kordin Čedomir - Odbrana Zrenjanina
3. Marton Aleksandar - LSV
4. Mirković Milan - GG
5. Mihajlov Sredoje - G17+
6. Topalov Dušan - Banatska Stranka
Kandidati su odgovarali na 10 pitanja organizatora, a zatim i na pitanja građana.
Forum Kandidata je bio direktno prenošen putem radio Zrenjanina, tako da su svi građani mogli da čuju programe kandidata.

"Prijem"

Postavljeno 3.9.2004.

SO Zrenjanin je održan prijem koji su priredili Gradonačelnik Milan Čežek i predsednik izvršnog odbora Goran Knežević.
Prijemu su prisustvovali predstavnici privrede, NVO-a, Evropske agencije za razvoj i ostalih institucija.

"Regionalne kulturno-istorijske i turustičke inicijative"

Postavljeno 3.9.2004.

Održan je seminar pod nazivom "Regionalne kulturno-istorijske i turustičke inicijative" u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, Lokalnog veća Zrenjanin, a uz podršku Regionalnog centra za razvoj MSP i preduzetništva BANAT i RSEDP-programa za socio – ekonomski razvoj Srbije-Banat.
Seminar je trajao od 11 do 16 časova.
Na seminaru su uzele učešće Zrenjaninske organizacije: Turistički savez Opštine Zrenjanin, Banja Rusanda, Turizmolozi opštine Zrenjanin, Carska Bara, od gostiju iz Srbije i Banata su bili predstavnici: banje Kanjiže, Bele Crkve, Pančeva, Užica, Kruševca, Leskovca i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda.
Učesnici su doneli svoje propagandne materijale i prezentovali ih na seminaru.
Iz Pančeva je bio gost Aleksandar Stanojlović iz izdavačke kuće ŽIŽA, koji je prezentovao kulturne, istorijske i turističke mape Banata i mape gradova i regija u Srbiji i Crnoj Gori.
U isto vreme u gradu je održano nekoliko sličnih manifestacija i učesnici koji su učestvovali na više ovih skupova istakli su da je ovaj seminar EpuSa Zrenjanin bio edukativno najuspešniji.
Na seminaru su uspostavljeni kontakti sa ostalim regijama u našoj zemlji i došlo se do novih ideja za poboljšanje prezentacija na osnovu viđenih primera turističkih ponuda.
Uvodnu reč je dao predsednik EPuSa Zrenjanin Mr. Nikola Šlajh u kojoj je osnovna konstatacija bila da se ne trebaju predstavljati pojedina mesta nego čitave regije, što je isto ponovio u zaključku i gospodin Alesandro Napoli, šef kancelarije RSEDP-programa za socio – ekonomski razvoj Srbije-Banat. Gospodin Napoli je još zaključio da je potrebna edukacija turističkih radnika kao i bolje poznavanje engleskog i nemačkog jezika, kao i povezivanje u jedan informacioni sistem. Naglasio je da turizam koji je jedna vrsta izvoza treba da našoj zemlji donese mnogo više prihoda nego što je to situacija danas.
Na kraju je naglašeno da Banat ima inzvanredne resurse, kako turističke tako i kulturne i da može da privuče veliki broj turista iz zapadnih država srednje Evrope.

" Prezentacija Fonda za Evropske Integracije"

Postavljeno 12-19.8.2004.

U prostorijama RSEDP-Program socio-ekonomskog razvoja Srbije-BANAT, održana je prezentacija Fonda za Evropske Integracije Evropskog pokreta u Srbiji i Evropske Agencije za Rekonstrukciju. Predstavnik EpuS-a lokalnog veća Zrenjanin Vujinov Ana je uputila učesnike svih pet radnih grupa sa procedurama i uslovima za konkurisanje za ovaj fond. Učesnici su izrazili zainteresovanost za ovaj konkurs. Na kraju ovog druženja dogovoreno je da se u budućnosti uspostavi saradnja koja bi bila od velikog značaja za razvoj Banata a koja bi uključila saradnju svih relevantnih institucija za održivi razvoj.

" Poseta"

Postavljeno 6.8.2004.

Delegacija zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Beograd zajedno sa predstavnicima SO Zrenjanin danas su posetili EPuSZr i zgradu nevladinih organizacija u Makedonskoj 11. Tema posete je bila moguća saradnja između četiri grada naše zemlje putem kulture. Gradovi koji su obuhvaćeni njihovim projektom su Zrenjanin, Majdanpek, Niška Banja i Užice. Ovo je jedan od prvih vidljivih rezultata zalaganja NVO-a da se gradovi u našoj zemlji povežu putem saradnje u cilju održivog razvoja.

" Sastanak predstavnika NVO-a"

Postavljeno 12.7.2004.

- Sastanak predstavnika NVO-a i Lokalne samouprave opštine Zrenjanin u cilju buduće saradnje za razvoj lokalne zajednice.
Učesnici:
1. Zlatimir Momirov – sekretar izvršnog odbora opštine Zrenjanin
2. Mr Nikola Šlajh – predsednik EPuS Zrenjanin
3. Živorad Berbakov – zamenik koordinatora građanskog saveta opštine Zrenjanin
4. Milivoj Subotički – opštinska komisija za saradnju sa NVO-ima
5. Vujinov Ana – predsednik NVO Centra Zrenjanin
6. Ivana Markov – regionalni poverenik CeSiD-a Zrenjanin
7. Gordana Dimitrijević – služba za upravljanje projektima opštine Zrenjanin
8. Oskar Kovač– služba za rad sa manjinama opštine Zrenjanin
Uvodne reči:
Nikola Šlajh i Zlatimir Momirov.
» Gosp. Momirov je izneo zaključak da je dosadašnja saradnja izmedu EPuS-a Zrenjanin i lokalne samouprave bila dosta tesna i na obostrano zadovoljstvo i nada se da će saradnja u budućnosti biti još intenzivnija.
» Gosp. Šlajh je izneo stav u vezi zgrade u Makedonskoj ulici br. 11. Govorio je o tehničkim problemima sa kojima se susreću NVO-i koji koriste službene prostorije u ovoj zgradi. Takđe je izneo svoje stavove u vezi inicijalnih sastanaka lokalne samouprave i NVO sektora i pozitivno je ocenio ovu inicijativu.
» Gosp. Subotički je kao član opštinske komisije za odnose sa NVO-ima istakao da je EPuS Zrenjanin prvi uticao i potegao saradnju sa lokalnom vlastima, kao i da je pokretač ideje za formiranje opštinske komisije za saradnju sa NVO-ima. Takođe je izjavio da je negativno to što ova komisija nije mogla da dođe do izražaja u samoj strukturi Lokalne samouprave. Rekao je još i da u opštini postoji takozvana prazna stolica, ali ona takođe nema pravi smisao pošto osobe koje su sedele u njoj nisu imale šansu da učestvuju u radu skupštine ni izvršnog odbora opštine Zrenjanin.
» Gosp. Berbakov je predstavio projekat “Vrata Evrope” – signalizacija grada Zrenjanina i regiona Banata putem postavljanja putokaza u cilju lakšeg snalaženja u saobraćaju u ovom regionu. » Ivana Markov je izjavila da je CeSiD imao učešce kako u osmišljavanju tako i u samoj realizaciji projekta “Banatski prekogranični dijalog”, i naglasila da je neophodno raditi na ovakvim projektima u budućnosti ako želimo da imamo zdravo i edukovano civilno društvo.
» Ana Vujinov je izjavila da je zadovoljna saradnjom NVO-a i Lokalne samouprave u poslednje vreme i da je pozitivno to što je opština obezbedila zgradu, u ulici Makedonskoj 11, nevladinim organizacijama, kao i to što je odredila službenike zadužene za odnose sa NVO-ima.
» Gordana Dimitrijević je naglasila da treba podržati sve projekte koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa razvojem lokalne zajednice, a za koje konkurišu sve nevladine organizacije opštine Zrenjanin.
» Na kraju sastanka prof. Šlajh je izjavio da NVO-i moraju biti transparentni i pre svega moraju imati određene reference da bi mogli nešto da rade i kako bi u većoj meri bile podržane njihove aktivnosti.

"Zaštita prava ponuđača u postupku javnih nabavki"

Postavljeno 25.6.2004.

U svečanoj sali SO Zrenjanin u organizaciji Evropskog Pokreta u Srbiji, Regionalnog centra za razvij MSP i preduzetništva - Banat i Skupštine opštine Zrenjanin održan je seminar pod nazivom "Zaštita prava ponuđača u postupku javnih nabavki" na kojem su govorili Marina Samardžić i dr Dragan Prlja.

Sučeljavanje radikala i demokrata na temu evropskih integracija

Postavljeno 23.6.2004.

U organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji - Lokalnog veća Zrenjanin u sredu uveče u kamernoj sali Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" održana je svakako prva tribina na kojoj su u tolerantnoj atmosferi zajedničko ucešće uzeli lokalni predstavnici veoma suprostavljenih političkih opcija - Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke. Tema sučeljavanja bila je "Evropska unija i proces evropske integracije Srbije", a za istim stolom sedeli su prof. Slobodan Lisica i prof. Dragan Rajačić ispred DS, i prof. Dušan Šijan i Goran Tajdić ispred SRS.
- Sve dok su zemlje Evropske unije tokom prethodnih godina bile protiv Srba, smatrali smo da moramo da se branimo. Danas kada je Evropa promenila stav prema Srbiji, i mi želimo Srbiju u tim evropskim integracijama - rekao je Tajdić, objašnjavajući današnju izmenjenu poziciju radikala i stava da Srbija treba da se nađe u najvećoj evropskoj porodici naroda. - Vi ste do juče ozbiljno pretili Evropi, razvijali odnose sa azijatskim despotijama, i to što danas govorite je nedoslednost u stavovima. EU zna da je DS od svog osnivanja imala jasnu evropsku orijentaciju, i u DS prepoznaje svog partnera, koji Srbiju vodi u Evropu - odgovorio je Lisica, dodavši da će javnost u Srbiji znati da prepozna ko se služi retorikom i sufliranjem, a ko se odgovorno zalaže za ulazak Srbije u EU.
Rajačić je zamerio radikalima što građanima ne saopštavaju istinu, što "podgrevaju lažne nade" jer se kroz bolan proces tranzicije koji vodi ka EU mora proći, ali se zato svi bolni procesi, zarad kratkoročnih političkih interesa, populistički stavljaju na teret DS-u. U atmosferi laži, nema konsenzusa, konstatovao je Rajačić. Međutim, put u EU koji radikali zastupaju se razlikuje, jer postoje dva puta ka EU odgovorio je Šijan, objasnivši da je to pokretanje privrede, rada, reda discipline i poštovanja zakona. Na pitanje kako će se Srbija priključiti EU, koja zahteva doslednu saradnju sa Haškim tribunalom, Šijan je izrazio uverenje da će Evropa prihvatiti stavove radikala, koji smatraju da je Tribunal nelegalan. Tajdić je na primeru Bugarske pokušao da prikaže negativne posledice po ekonomiju te zemlje, koja je, kako je rekao, približavanjem i liberalizacijom spala na još niže grane, dok je Šijan govorio o tome da je ekonomska šansa Srbije na ruskom tržištu. Protivnici liberalizacije tržišta i tržišne ekonomije, slobodnog protoka ljudi i roba, protivnici su i vrednosti Evropske unije, konstatovao je Rajačić, navodeći da DS zagovara ekonomsku saradnju sa susednim zemljama i zemljama članicama EU. [preuzeto iz lista zrenjanin- www.listzrenjanin.com )]

Arhiva vesti