"Seminar"

Postavljeno 29. novembar- 1. decembar 2005.

U zgradi nevladinih organizacija održan je seminar za predstavnike nevladinih organizacija. Ovim trodnevnim seminarom su obuhvaćeni treninzi i radionice koje se odnose na:
- Projektni menadžment: planiranje izrade predloga projekta, pisanje predloga projekta po standardnom formatu Evropske Unije, kao i upravljanje projektom, praćenje i izrada dokumentacije neophodne za pravdanje sredstava.
- Strateški menadžment: strateško planiranje, rukovođenje organizacijom, SWOT analiza
- Fondovi Evropske Unije i njen regionalni pristup.
Seminar je sproveden u saradnji i partnerstvu sa BID-om Zrenjanin i NVO Centrom Zrenjanin, a podržan je od strane Lokalne Samouprave Zrenjanin.
Svi polaznici seminara su pored neophodnog znanja dobili i odgovarajuće materijale iz zadatih tema kao i listu donatora koji su aktuelni na našim prostorima.

"Sastanak sa projekt menadžerkom Asocijacije eksperata u oblastima migracija i razvojne saradnje"

Postavljeno 11. novembar 2005.

Danas je nase prostorije posetila dr Zuzana Finger, projekt menadžer Asocijacije eksperata u oblastima migracija i razvojne saradnje. Na sastanku je bilo reči o tome šta je sve do sada ova organizacija uradila za našu opštinu, i naravno razmatrane su mogućnosti o budućoj saradnji između ove dve organizacije.

"Uspostavljanje Regionalne Agencije za društveno-ekonomski razvoj - RDA Banat"

Postavljeno 4. novembar 2005.

Zvanično je počela realizacija projekta „Uspostavljanje Regionalne Agencije za društveno-ekonomski razvoj - RDA Banat”. Evropski Pokret u Srbiji, Lokalno Veće Zrenjanin je partner na ovom projektu čiji je nosilac Regionalna Agencija za razvoj MSP Banat d.o.o. Evropski Pokret je uspostavio uspešnu saradnju sa ovom Agencijom još kao inicijator i osnivač Agencije za razvoj MSP Banat i ovim projektom tu saradnju jača i nastavlja.
Projekat finansira Evropska Unija preko Evropske Agencije za Rekonstrukciju – fond RSEDP.

"Kursevi sranih jezika"

Postavljeno oktobar 2005.

Evropski Pokret u Srbiji, Lokalno Vecće Zrenjanin i ove godine organizuje kurseve stranih jezika. Pošto se našoj akciji ove godine pridružilo i Međuopštinsko društvo za strane jezike i književnost, koje čine profesori stranih jezika i književnosti, u mogućnosti smo da ponudimo građanima kurseve i drugih stranih jezika. Kursevi su počeli 03.10.2005. a njihov završetak je planiran za mart 2006.
Oktobra meseca nas je posetio gospodin Peter Kracer, koordinator za omladinu, kulturu i medije Instituta za kulturne veze sa inostranstvom - koordinacioni biro za Vojvodinu. Ovaj institut, koji pomaze jačanju saradnje sa Nemcima koji zive na području Istočne Evrope, ima zadatak da kadrovski i materijalno pomogne programe na očuvanju nemačke kulture i jezika.

Dodela nagrada sa literarnog konkursa "Moj grad u Evropi"

Postavljeno 22. septembar 2005.

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin dodeljene su nagrade za učenike osnovnih škola koji su učestvovali na literarnom konkursu "Moj grad u Evropi", koji je bio raspisan u okviru projekta EURO STAR BUS Evropskog pokreta u Srbiji.
Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske komisije u SCG, Britanske Ambasade i Fridrih Ebert fondacije, a sprovoden je u svim većim gradovima naše zemlje.
Na konkursu su naši osnovci osvojili sledeće nagrade:
Prvo mesto - Danilo Kiš, učenik V razreda O.Š. Jovan Jovanovic Zmaj.
Treće mesto - Olivera Maksimović, učenica V razreda O.Š. Jovan Jovanovic Zmaj. Nagrade je dodelio Zoran Lazarov, koordinator projekta.

Poseta iz Skupštine Opštine Zrenjanin

Postavljeno 14. jul 2005.

Kancelariju Evropskog Pokreta u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin posetila je delegacija Skupštine Opštine Zrenjanin:
- Dušan Juvanin - zamenik predsednika S.O. Zrenjanin
- Zlatimir Momirov - sekretar Opstinskog veća.
Mr Nikola Šlajh je ukratko upoznao članove delegacije sa aktivnostima lokalnog veća od osnivanja 1997. godine do danas. Istaknuta je dobra saradnja sa S.O Zrenjanin i razgovaralo se o budućim zajedničkim projektima. Nakon toga je gospodin Juvanin izneo svoje mišljenje o dosadašnjoj saradnji i naglasio da se ta saradnja u buduće mora intenzivirati.
Nakon ove posete, delegacija je razgovarala sa prestavnicima organizacija korisnika poslovnog prostora NVO u Makedonskoj ulici.

Poseta iz Bekeščabe

Postavljeno 28. jun 2005.

Delegacija grada Bekeščabe posetila opštinu Zrenjanin i Nevladine organizacije iz Zrenjanina. U opštinskoj zgradi je organizovan sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave Zrenjanina, a nakon tog sastanka delegacija Bekescabe sastala se sa nevladinim organizacijama u zgradi nevladinih organizacija u Makedonskoj ulici broj 11.
Predstavnici delegacije su naročito bili zainteresovani za način na koji funkcionišu nevladine organizacije i kako su organizovane. Takođe su nam preneli znanja i iskustva o saradnji sa nevladinim organizacijama iz Bekescabe.

Euro star bus u Zrenjaninu

Postavljeno 31. maj 2005.

Danas je Euro star bus posetion naš grad. Autobus je bio postavljen na centralnom trgu ispred SO Zrenjanin. Deljen je materijal o EU u sklopu kojeg je bila i anketa za građane koji su popunjavanjem ankete stekli i pravo učešća u nagradnoj igri. Oko 12:30 održan je i kviz za decu iz osnovnih škola o poznavanju EU u kome su učestvovale osnovne škole: P.P. Njegoš, dr Jovan Cvijić, Drugi oktobar i Sonja Marinković.
U sklopu ovog projekta Evropskog pokreta u Srbiji, naš grad je posetila i delegacija koja se sastala sa NVO-ima našeg grada. Delegaciju su činili:
• Gospodin David Hudson, Prvi sekretar, Delegacija evropske Komisije u SCG • Gospođa Ulrike Hartmann, zamenik ambasadora, Ambasada Austrije
• Gospodin Jan Lundin, zamenik ambasadora, Švedska ambasada
• Gospodin Ivan Liszkai, zamenik ambasadora, ambasada Mađarske
• Gospodin Otmar Greiff, Savetnik, Nemačka ambasada
• Gospodin Jeroen Kelderhuis, Drugi sekretar, ambasada Kraljevine Holandije
• Gospodin Pierre Chardonnet, Ataše za saradnju sa Francuskom, Francuska ambasada.
• Gospodin Vladimir Međak, Pravni savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije
Nakon sastanka delegacija je prisustvovala i radionici u zrenjaninskoj Gimnaziji na kojoj su učenici mogli da postavljaju pitanja o EU.

"Dan Evrope"

Postavljeno 9. maj 2005.

Svečano je obeležen Dan Evrope i u Zrenjaninu. U 12 časova je ponovo je otvorena ulica Evrope, u centralnoj ulici su lepljeni plakati, deljeni baloni i knjižice "Šta je Evropska Unija uradila za Srbiju".
Etno centar iz Zrenjanina je po prvi u centru grada imao izložbu svojih rukotvorina, a celu manifestaciju su propratili i bendovi: Kvartet+ Juniori, Arhaik iz Kleka i Kvartet+.
Tokom ovih aktivnosti deca nižih razreda O.Š. 2 Oktobar su na trotoaru glavne ulice crtali svoje viđenje Evrope. Interesovanje gradana je bilo veliko, tako da ovu akciju možemo oceniti kao uspešnu.
U večernjim časovima održan je tradicionalni koncert duhovne multikonfesionalne muzike Banata uz učešće dva hora Muzičke škole "Josif Marinković", hora "Prepodobni Rafailo banatski" i hora "Emanuel".
Koncert je svečano otvorio Kvartet+ sa himnom EU "Oda radosti".

gostovanje u emisiji "Odgovor"

Postavljeno 8. maj 2005.

Gostovanje predsednika lokalnog veća EPuS-a Zrenjanin prof. Nikole Šlajha na lokalnoj TV Santos u emisiji "Odgovor". Tema emisije je bila Evropske integracije i spremnost političkih stranaka za ulazak u EU.
Gosti su bili i predstavnici političkih stranaka SRS gosp. Krstin i predstavnik DS gosp. Zvekić.

poseta

Postavljeno 6. maj 2005.

Skupštinu opštine Zrenjanin su posetili Nj.E. Viktor Dimovski, ambasador Republike Makedonije, Gđa. Jelica Minić, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji i prof. Nikola Šlajh, Predsednik Lokalnog Veća EPuSa Zrenjanin, povodom proslave Dana Evrope.
Delegaciju su primili predsednik Skupštine Opštine Zrenjanin gospodin Darko Nišević i potpredsednik gospodin Dušan Juvanin.
Nakon posete lokalnoj samoupravi delegacija je gostovala na lokalnoj TV Santos u emisiji "Oči u Oči", a tema je bila Ulazak u Evropu.

Sažetak aktivnosti osmogodišnjeg rada lokalnog veća

Postavljen izveštaj za 9. maj 1998 - 9. maj 2005.

Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin deluje u centru Severoistočne regije Srbije, u Banatu. Kao grad Zrenjanin(Veliki Bečkerek, Petrovgrad) je bio jedan od najrazvijenijih gradova SFRJ, kako na privrednom, tako i na polju kulture, sporta, saobraćaja i dr.
Grad je doživeo u poslednjih 15 godina nagli pad na svim ovim poljima isto kao i cela regija i većina mesta u Banatu.
Lokalno veće EPuSa ulaže napore na obnavljanju, normalizaciji i jačanju pokidanih veza sa neposrednim susedima i sa mnogim Evropskim zemljama. Ovde se podrazumeva regionalna i prekogranična saradnja kao i reafirmacija ideje multikulturalnosti i širenja ideje Evropskog ujedinjenja u Banatu.
Specific(nost EPuSa Zrenjanin je da svaka akcija ili projekat treba da ima svoj nastavak, da da neku dugoroc(nu korist tj. da se u nekom drugom obliku nastavi. I samo lokalno vec'e je nastalo iz jednog velikog me?unarodnog skupa o MSP, održanog u jesen 1997. godine u Zrenjaninu i Ec(ki, u organizaciji EPuSa Beograd. Registrovano je kao prvo lokalno vec'e EPuSa 08. decembra 1997. i poc(elo je da radi u 10 sekcija koje su se vremenom osamostalile, postale nove NVO koje su nastavili da vode naši c(lanovi, nastavljajuc'i ideje, misije i ciljeve EPuSa. To je doprinelo izgradnji civilnog društva kao i stvaranju demokratskog višestranac(kog sistema u regionu. Stvorena je baza ljudskih resursa, tako da mnogi c(lanovi edukovani u Zrenjaninu zauzimaju važne položaje na lokalu kako u medijima, institucijama, agencijama, tako i u politici. To se moglo ostvariti, jer su c(lanovi EPuSa uc(estvovali na velikom broju seminara, kongresa, konferencija, treninga, radionica i studijskih putovanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Za 8 godina ostvareno je 50 većih akcija i projekata u 8 oblasti: MSP-u, informacionim tehnologijama, humanitarnoj sferi, multikulturalnosti, izgradnji civilnog društva, ljudskih prava, bezbednosti i politici. One su najčešće izvodene preko edukativnih aktivnosti, prvo u Zrenjaninu, a kasnije EPuSZr širi težište svojih aktivnosti na ceo region Banata, kao i na potiski deo Bačke. Organizovane su brojne tribine, okrugli stolovi, proizborne aktivnosti, promocije knjiga, izložbe i medijske kampanje. Među njima istakli bi samo jednu stalnu manifestaciju, a to je proslava Dana Evrope koja tradicionalno počinje koncertom multikonfesionalne duhovne muzike Banata uz učešće poznatih horova iz regiona. Iz projekta «Putevima mira, tolerancije, solidarnosti i kreativnosti» razvili su se i drugi sadržaji koji postaju tradicija, a izvode se na ulici, pre i posle Dana Evrope uz učešće predškolske dece i dece nižih razreda osnovnih škola, učenika Muzičke škole, duvačkih orkestara i drugih.
Najveći multikulturalni projekat EPuSa Zrenjanin je projekat «Banatske studije». Projekat koji se odvija 5 godina, u vidu skupljanja materijala i proučavanja istorije srednjeg Banata i Zrenjanina. Proučava se i bogata multikulturalna prošlost, istražuju se verovatno najstarije lokalne novine, koje neprekidno redovno izlaze od 1851. godine, prvo na nemačkom, posle na mađarskom a sada i na srpskom jeziku. Rezultat ovog projekta će biti velika monografija u dva dela.
Mnogi projekti EPuSa Zrenjanin su međusobno povezani, a najčešće ih povezuje informatika. Oblast informacionih tehnologija je od osnivanja bila veliki izazov za članove lokalnog veća, pogotovo kad je od Fonda za otvoreno društvo 1999. godine stiglo 5 kompjutera u okviru projekta «Interteka». Radilo se danonoćno, održavani su kursevi za članove NVOa tako da su opremu koristili još i mediji i studenti.
Uspostavljen je prvi Zrenjaninski internet sajt: www.zrenjanin.com, koji se dnevno ažurirao i u vreme pre demokratskih promena odigrao je, zbog zatvorenosti oficijalnih medija, veliku ulogu. Slobodno se može reci da je uticao i na otvaranje zvanicnog sajta opštine Zrenjanin www.zrenjanin.org.yu, čime je ispunio svoj zadatak i prestao je sa radom.
Pored uloge u projektu «Kompjuterom protiv cenzure» internet je odigrao i ulogu povezivanja NVOa. 2001. godine počinje veliki prekogranični projekat «Democracy Online» raden sa «Centrom za demokratiju» iz Temišvara i ADF-om Rumunija. Projektom je stvoren je regionalni servis za razmenu informacija unutar NVO sektora Rumunije i Srbije, stvorena je jedinstvena baza podataka NVOa dve zemlje koja se može videti na internet sajtu www.regionalnet.org, što je i doprinelo jačanju civilnog društva naročito u srpskom i rumunskom delu Banata.
Na sajmu NVOa jugoistocne Evrope septembra 2001. godine u Temišvaru, naše lokalno vece EPuSa dobilo je prvu nagradu kao najuspešniji partner od 30 partnera na mrežnom projektu prekogranične saradnje «Democracy Online». Ujedno je ovaj projekat ocenjen kao najbolji projekat u jugoistocnoj Evropi za 2001. godinu.
Humanitarna aktivnost bila je u žiži interesovanja lokalnog veća u periodu izmedu 2000. i 2001. godine, zahvaljujući saradnji sa IRD (Međunarodna organizacija za pomoć i razvoj), distribuirana je obimna pomoć za bolnice, zdravstvene ustanove, škole i socijalno ugroženo stanovništvo i to preko dva programa ALT-NET i LWR.
Napravljena je baza sa socijalnim kartama, kompjuterskim programima i obučen veliki broj volontera. Oformljen je MAC (Municipality Advisory council) sa predstavnicima lokalne samouprave, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, Udruženjima izbeglica i nevladinim organizacijama.
U isto vreme odvijao se i jednogodišnji projekat «Psihofizicka priprema trudnica za bezbolni poro?aj» uz volontersko učešce naših članova lekara specijalista i drugog medicinskog osoblja. Ovaj program nastavio je rad od strane drugih službi, što znači da smo i u ovoj oblasti ostavili trag i dali «Inicijalnu kapislu».
Od 2002. godine održavamo seminare, tribine i izdajemo seriju članaka u lokalnim listovima o ljudskim pravima sa naglaskom na mlade, o pravima dece i multikulturalnosti. Jula 2002. godine naši gosti su bili studenti i aktivisti NVOa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Slovenije. To je iniciralo i osnivanje neformalne grupe «Mladi EPUSOVCI» koji su učestvovali i na projektu UNDP-a «Odustani od oružja», koji je sprovoden radi podizanja svesti o opasnostima korišćenja srednjeg i lakog naoružanja u proleće 2004. godine u regionu Srednjeg Banata. U sklopu projekta izvršena je edukacija mladih, deljeni su lifleti, napravljeni spotovi, vršene su ankete, organizovan je nagradni likovni konkurs, gostovalo se na televiziji uz učešće predsednika opštine, načelnika MUP-a, članova EPuSa i mladih aktivista.
Mladi su dali veliki doprinos u proizbornim aktivnostima vođenim od 1998. do 2004. godine. EPuSZr je uzimao aktivno uc(ešce u svim kampanjama, organizovanje bezbroj akcija za veću izlaznost, pogotovo novih birača, organizovana su sučeljavanja kandidata u mnogim Mesnim zajednicama potiskog dela Bačke i srednjeg Banata i to naročito u mestima u kojima ne deluju nevladine organizacije, na područjima takozvanih «Belih mrlja». Najveći uspesi su, da su na okruglim stolovima i sučeljavanjima uglavnom učestvovali svi pozvani kandidati, kako iz tz. Demokratskog bloka, tako i iz ostalih partija, što pokazuje da je tokom dugogodišnjih kampanja EPuSZr stekao poverenje svih a time i olakšao pristup lokalnim samoupravama u Banatu. To nam je koristilo u projektima koje smo ostvarivali u celom regionu kao što je «EPuSov edukaciono/informativni centar». Projekat je 2003. godine podržan od strane Freedom Housa, njime je povezan NVO sektor na lokalnom i regionalnom nivou, izvršeno je njegovo podizanje kapaciteta i ovaj sektor je približen lokalnoj samoupravi i medijima, u cilju stvaranja transparentnog i demokratskog društva. Dalji rezultati projekta bili su formiranje NVO centra i Gradanskog Saveta u Zrenjaninu kao samostalnih NVOa.
Dalje edukativne aktivnosti u 10 opština Banata sastojale su se od seminara za pisanje projekata, predstavljanje novog zakona o lokalnoj samoupravi, građanskim inicijativama, definisanju lokalnih problema i značaja lobiranja. Ove aktivnosti su bile u sklopu projekta «Banatski prekogranični dijalog» podržanim od strane BTD-a. Ovaj projekat je naš najveći projekat u 2004. godini i po oceni učesnika potpuno je opravdao i ispunio njihova očekivanja. Takođe prošireni su naši kontakti i mreža, ojačan je NVO sektor a mnogi učesnici iz manjih Banatskih opština su prvi put imali priliku da prisustvuju ovakvom tipu edukacije. Takođe smo stekli dragocena iskustva u radu na širem području, uspostavili smo nove kontakte i stekli mnoge saradnike širom Banata.
Oni nam se i dalje obraćaju, traže savete, kontakte sa donatorima i naše partnersko učešce u njihovim projektima. Sa mnogima smo se našli i na sastancima radnih grupa Evropske agencije za socio-ekonomski razvoj Banata u Zrenjaninu. Nakon ovoga smo učestvovali na njihovom konkursu koji je nedavno završen, kako sa sopstvenim projektom tako i sa projektima na kojima je naša organizacija partner.
Rezultat dobre saradnje EPuSa Zr sa lokalnom samoupravom rezultirao je dodeljivanjem i adaptacijom jedne dvospratnice od 1000 m2 u kojoj je danas smeštena većina nevladinih organizacija, što predstavlja jedinstven primer u našoj zemlji. Saradnja sa lokalnom samoupravom dovela je i do realizacije naše ideje o stvaranju «Regionalnog centra za razvoj MSPa i preduzetništva» uz podršku Evropske agencije za rekonstrukciju.
Evropski pokret u Zrenjaninu saraduje direktno sa mnogim nevladinim organizacijama a i preko lokalnih veća EPuSa u Kikindi, Pančevu i Vršcu, ima široku mrežu u Banatu i spremno je da u svako doba realizuje regionalne projekte, kao i projekte prekogranične saradnje.
Od ostvarene saradnje sa stranim fondacijama i donatorima izdvajamo sarsdnju sa sledećim organizacijama: USAID, IRD, ADF, Fond za otvoreno društvo, Freedom House, German Marshall Fond, Konrad Adenauer Stifftung, Balkan Trust for Democracy, UNDP i Euroregionalni centar za demokratiju iz Temišvara.
Na kraju treba istaći i odličnu saradnju sa maticom EPuS-om Beograd sa kojima smo ostvarili bezbroj aktivnosti i projekata u proteklih 8 godina.
Sve naše aktivnosti se mogu videti na našem internet sajtu www.epuszr.org.yu koji je uspostavljen na 5 jezika (srpskom, engleskom, mađarskom, rumunskom i nemačkom).

Doprinos EPuSa Zr u proteklom periodu

Postavljeno februar-mart 2005.

Evropski pokret u Srbiji još od 1997. godine podržava lokalne samouprave u njihovim naporima da ojačaju svoju ulogu u procesu lokalnog razvoja i evropskih integracija. Glavne teme kojima su se bavili na lokalnom nivou bile su razvoj preduzetništva i različiti aspekti dobrog upravljanja. Podrška civilnim društvu Srbije, Reforme budžetiranja i javnih nabavki u opštinama Srbije, Program podrške opštinama, Najbolji opštinski službenik, samo su neki od uspešnih projekata koje je Evropski pokret sproveo u proteklih osam godina.
Kako bi doprineli razvoju civilnog društva i daljih Evropskih integracionih procesa članovi lokalnog veća Evropskog pokreta su nedavno učestvovali kako na domaćim tako i na stranim konferencijama, koje su imale za cilj promociju evropskih vrednosti i pripremu za buduće članstvo u EU.
Dragana Vujinov, regionalni koordinator za Banat, je učestvovala na konferenciji koja se održala u velikoj Sali APV-a i imala je naziv «Nacionalni koncenzus o Evropskoj budućnosti Srbije». Na konferenciji su učestvovali mnogi eminentni stručnjaci iz ovih oblasti koji su elaborirali na teme 1. Evropske pespektive APV kao regije i 2. Značaj i uloga LSU i dr. društvenih aktera u procesu EI.
Najupečatljivije izlaganje je imao NJ.E. gospodin Mauricio Masari, šef misije OEBS u SCG koji je posebno istakao bitnost uključivanja civilnog sektora i LSU u daljim procesima EI. Nakon njega gđica Ksenija Milivojević, predsednik Odbora za EI Narodne skupštine RS, je istakla da su koristi od članstva daleko veće od potencijalnih nedostataka i da naša zemlja mora da iskoristi činjenicu da je Vojvodina jedina regija u našoj zemlji koja se graniči sa EU i koja je punopravni član Skupštine Evropskih regija.
Iz Evrope u Evropu - Naziv je Međunarodnog foruma za razvoj nevladinih organizacija i samouprava održanog od 02. – 04. marta 2005. godine. Ovo savetovanje je organizovano kao prvi ciklus u sklopu projekta «Unapredenje stabilizacije i demokratizacije u Jugoistocnom regionu Evrope». Nosioci ovog projekta su Centar za bezbednosnu politiku Segedin i Otvorene Perspektive Subotica.
Na ovo savetovanje bile su pozvane najeminentnije civilne organizacije iz regiona Vojvodne među kojima je i Evropski Pokret u srbiji, Lokalno Veće Zrenjanin.
Glavne teme savetovanja su bile razvoj partnerskih odnosa institucija SCG i Mađarske sa akcentom na projekte prekograničnog karaktera.
Nikola Šlajh - Ovo savetovanje je od velikog značaja za razvoj Banata jer su se mogle videti najeminentnije organizacije koje gravitiraju u regionu i ono što je možda i najbitnije jeste činjenica da Evropa vidi Banat kao zasebnu regiju bez obzira na to što nije posebna politička jedinica, jer ni sama Evropska Unija nije podeljena na države vec na regione. Iz ovog razloga jako je važno da i mi sami to spoznamo kako bi mogli raditi na razvoju lokalnih zajednica.
Važno je istaći i da je ovo samo prvi u nizu sastanaka koji će tek uslediti. Planirano je savetovanje o reformi visokoškolskog obrazovanja krajem aprila meseca, a zatim i savetovanje o reformi srednješkolskog obrazovanja planirano za septembar 2005. Za nas je ovo od posebnog značaja jer su napravljeni prvi i možda najvažniji koraci ka stvaranju Banatskog Univerziteta.
Ana Vujinov - Za razvoj civilnog društva, a samim tim i lokalnih zajednica ovo savetovanje je od velikog značaja jer smo imali prilike da saznamo iz prve ruke informacije koje su nam potrebne za rad, kao i konkretna iskustva najeminentnijih organizacija koje su dale najveći doprinos ulasku Mađarske u Evropsku uniju. Opšti zaključak jeste da su pogranične oblasti stubovi demokratskog društva, a najveći doprinos i vitalnu ulogu dobrosusedskih odnosa imaju nevladine organizacije jer one sarađuju bez obzira na političke prilike u jednoj od zemalja a to je ono što nas može najsigurnije uvesti u Evropsku porodicu. Ovim razmišljanjem granice nas nece razdvajati već spajati.
Robert Molnar – Konferencija pod nazivom "Razmatranje nacina na koji NVO mogu da se bave biznisom", održana je od 03. do 05. marta 2005. u Bratislavi, Slovačka. Vilijam Dejvidson Institut pri Mičigenskom univerzitetu u SAD, organizovao je u saradnji sa Pontis fondacijom iz Slovačke ovaj seminar sa ciljem da se razmene dosadašnja iskustva i sagledaju perspektive u tome kako NVO mogu da obavljaju ekonomske aktivnosti, a da ne odstupe od svoje misije.
Učesnici iz 12 zemalja, uglavnom iz zemalja u tranziciji su prezentovali ukupno 15 radova, koji su naišli na veliko interesovanje izlagača i ostalih učesnika, a Robert Molnar je prezentovao svoj rad u ime EPuS Zrenjanin «Strateško partnerstvo između NVOa i MSPa».
Konferencija je od strane učesnika ocenjena kao najbolji početak u stvaranju NVO mreže u zemljama u tranziciji.
I na kraju da napomenemo da Evropski pokret u Srbiji započinje novi projekat pod nazivom «Evropski programi za opštine u Srbiji»-EPOS koji ce se realizovati u 45 opština a koji ima za cilj unapređenje stručnosti i tehničkih kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva u komunikaciji sa evropskim partnerima, kao i osposobljavanje za prijavljivanje za evropske programe i fondove koji su od značaja za lokalne zajednice.