"Zajednički imenitelj – Evroatlanska integracija"

Postavljeno 22-24. novembar 2006.

Predsednik Lokalnog Veća EPuSa Zrenjanin je učestvovao na trinaestom međunarodnom forumu u Segedinu pod nazivom «Zajednički imenitelj – Evroatlanska integracija» u organizaciji Centra za bezbednosnu politiku Segedin. Na ovom forumu su još uzeli učešća predstavnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Slovenije i Ukrajine.

Dodela diploma deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica

Postavljeno 11. novembar 2006.

Dodela diploma deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica. Evropski Pokret u Srbiji je danas u Pozorišnom klubu Zeleno Zvono organizovao svečanu dodelu diploma deci koja su završila kurseve računara u školi Pergament. Ova aktivnost je organizovana u sklopu projekta «Obrazovanjem do zaposlenja» finansiranog od strane Evropske unije, a posredstvom Evropske Agencije za Rekonstrukciju kroz fond društveno ekonomskog razvoja RSEDP.

traženje partnera

Postavljeno 9. novembar 2006.

Evropski Pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin je učestvovao na forumu za traženje partnera koji je organizovao zajednički sekretarijat za prekograničnu saradnju Srbije i Rumunije u Temišvaru. Naši predstavnici su imali prilike da se upoznaju sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Rumunije kao i da razmene iskustva i kontakte u cilju buduće saradnje.

"Izgradnja kapaciteta mreže lokalnih ombudsmana u Srbiji - Strategija odnosa sa javnošću"

Postavljeno 23. oktobar 2006.

Evropski Pokret u Srbiji je danas organizovao seminar za ombudsmane u Srbiji pod nazivom: “Izgradnja kapaciteta mreže lokalnih ombudsmana u Srbiji - Strategija odnosa sa javnošću ”. Seminar je organizovan u zgradi nevladinih organizacija u ulici Makedonska 11. Na seminaru su učešćee uzeli opštinski ombudsmani sa cele teritorije Srbije.

Međunarodna omladinska poseta

Postavljeno 28. septembar 2006.

Poseta Omladine iz bivših republika kao i omladine iz Francuske, Mađarske i Holandije. Sastanak su organizovali Evropski Pokret Zrenjanin kao i organizacija Frieens Project iz Nemačke sa sedištem u Mostaru. Sastanku su prisustvovali i podpredsednici Skupštine opštine Zrenjanin Dušan Juvanin i Aleksandar Marton. Cilj sastanka je upoznavanje sa životom i radom mladih u Srbiji i političke prilike u S. O. Zrenjanin.

"Podrška promenama"

Postavljeno 11. septembar 2007.

U velikoj sali skupštine AP Vojvodine održana je konferencija “PODRŠKA PROMENAMA”. Evropska Agencija za Rekonstrukciju kroz fond društveno ekonomskog razvoja (RSEDP) predstavila je finansirane projekte iz Banata. Od ukupno finansiranih 29 projekata na teritoriji Republike Srbije iz Banata je finansirano 18. Skup kome su prisustvovali Pokrajinski i republički zvaničnici pozdravili su: Snežana Lakićević – Stojačić – Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Josep M. Lioveras – Ambasador, Delegacija Evropske Komisije u Srbiji, Daniel Giuglaris, Šef centra, Evropska Agencija za Rekonstrukciju. William P. Lewis, Vodja tima, RSEDP
Nakon pozdravnog govora priliku da predstave svoje projekte dobili su predstavnici organizacija i institucija koje realizuju projekte u Banatu.

"Edukacijom do zaposlenja"

Postavljeno 12. jul 2006.

Evropski Pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin održao je prvu konferenciju za štampu povodom početka projekta „Edukacijom do zaposlenja”. Konferencija je održana u sredu 12.07.2006. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Centra za socijalni rad.
Kratak opis projekta:
Specifični cilj:
Redukcija ugroženosti, socijalne otuđenosti i siromaštva dece bez roditeljskog staranja kao i iz socijalno ugroženih porodica, kroz unapređenje njihovih sposobnosti Ciljne grupe projekta su deca iz opštine Zrenjanin čije porodice primaju socijalnu pomoć (deca bez roditelja i roditeljske nege, deca u hraniteljskim porodicama i deca koja primaju socijalnu pomoć), 100 dece će biti direktni korisnici projekta. Jedan od zadataka NVO-a je da u saradnji sa lokalnom samoupravom i privatnim sektorom, edukuje mlade ljude i omogući im da u potpunosti učestvuju u svim segmentima života. Deca bez roditeljskog staranja nemaju iste mogućnosti kao ostala deca. Projektom se poboljšava njihova šansa za zapošljavanjem kao i podizanje njihovog samopouzdanja. Kroz partnerstvo sa NVO-ima, lokalnim vlastima i školama pokušavamo da preventivno delujemo i pružimo specijalne usluge deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica. Samo nakon stvaranja mogućnosti za njihovu uspešnu integraciju, socijalizaciju i razvoj samopoštovanja kod ove dece, možemo očekivati da oni postanu uspešniji članovi društva u kojem žive i da učestvuju u razvoju lokalne zajednice. Glavne aktivnosti koje će biti u sklopu projekta su:
- Prikupljanje podataka i odabir dece koja će proći edukaciju
- Psihološke radionice za podizane samopouzdanja
- Edukacije (računari, preduzetničko osposobljavanje)
- Priprema i snimanje dokumentarnog filma o ovoj deci (realizuje se od strane televizije Santos, na kojoj se i emituje)
Projekat je podržan od strane Evropske Agencije za rekonstrukciju, preko fonda RSEDP.

Unija đačkih parlamenata zakoračila "Ka Evropi"; mladi parlamentarci uspešno završili školu demokratije

Postavljeno jun 2006.

Škola demokratije «Ka Evropi», održana je krajem maja i početkom juna za članove Unije đačkih parlamenata opštine Zrenjanin. Unija đačkih parlamenata opštine formirana je krajem marta ove godine, a čine je predstavnici đačkih parlamenata svih srednjih škola i Doma učenika. Organizator seminara je Evropski pokret u Srbiji lokalno veće Zrenjanin.
Projekat je organizovan uz podršku SO Zrenjanin i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu APV, u okviru Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini.
Osnovni ciljevi projekta su: informisanje mladih o vrednostima demokratije i ljudskim pravima, razvijanje tolerancije, multikulturalnosti i grđanske odgovornosti, edukacija mladih za kulturu dijaloga i argumentovanje i uspostavljanje i osnaživanje saradnje đačkog parlamenta i lokalne samouprave. Projekat je, pre realizacije, prezentovan na sastanku Unije đačkih parlamenata i tom prilikom je dogovoreno da kroz obuku prođu predstavnici svih srednjih škola.
S obzirom na veliko interesovanje mladih parlamentaraca za ovaj projekat, formirane su dve grupe polaznika. Svaka grupa prošla je kroz osam tematskih edukativnih radionica, realizovanih u dva dana. Mladi parlamentarci su bili veoma zainteresovani, aktivni i kreativni, a pokazali su se i veoma vešti u primeni stečenog znanja. Dodatna dobit ovog seminara je, što su se u mešovitim grupama iz različitih škola polaznici bolje upoznali, a što će sigurno doprineti i efikasnijem i kreativnijem radu Zrenjaninske Unije đačkih parlamenata. Atmosfera na seminarima je bila prijatna i inspirativna, kako za polaznike, tako i za voditeljke seminara Ljiljanu Tomović i Jelenu Kantar.

Izveštaj sa godišnje skupštine Evropskog Pokreta u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin

Postavljeno 15. jun 2006.

Skupštinu je otvorio prof. Nikola Šlajh i predložio sledeći dnevni red:
1. Pozdravni govor Ksenije Milivojević
2. Otvaranje skupštine i izveštaj o radu u protekle dve godine
3. Finansijski izveštaj
4. Plan aktivnosti za 2006. godinu
5. Razno
6. Koktel
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Nakon toga pozdravni govor je imala Ksenija Milivojević, Generalni Sekretar Evropskog Pokreta u Srbiji. U svom govoru naznačila je da je promenom rukovodstva u samom Evropskom Pokretu došlo i do promene u funkcionisanju EPuSa gde je i Nikola Šlajh ušao u Izvršni Odbor EPuSa i time dobio priliku da na najneposredniji način učestvuje u samom radu i donošenju odluka EPuSa.
Prof. Nikola Šlaj je podneo izveštaj o radu Evropskog Pokreta u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin, za period 2004.-2006. Naglasio je da je lokalno veće imalo mnogo aktivnosti u protekle dve godine. Naši članovi su pored redovnih aktivnosti učestvovali u radnim grupama RSEDP-a za Banat u donošenju integrativnog plana razvoja Banata, zajedno sa relevantnim institucijama iz svih 19 opština u Banatu.
Takođe, naša dva člana su u savetu opštine Zrenjanin za lokalni ekonomski razvoj.
Dragana Vujinov je podnela finansijski izveštaj za poslednje dve godine. Istakla je da su sredstva u 2005. godini bila znatno manja nego u 2004. godini iz razloga što se mali broj projekata finansirao iz donatorskih programa. Većinu akcija naši članovi su sprovodili volonterski i dobrovoljno.
Nakon toga Ana Vujinov je predstavila planirane aktivnosti za 2006. godinu. Pod tačkom razno postavljeno je pitanje Kseniji Milivojević: Kada ulazimo u Evropu?
Gosp. Milivojević je odgovorila: Uvek sam odbijala da odgovorim na pitanje kada ćemo ući u Evropsku Uniju. Ono što je sigurno jeste da posle ulaska Rumunije i Bugarske, do 2010. godine sigurno neće biti daljih proširenja. A nakon toga sve će zavisiti od toga koliko smo mi spremni da prihvatimo odgovornost i spremnost za preuzimanje obaveza za ulazak u Evropsku Uniju.

seminar na temu "Primena odredaba zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija"

Postavljeno 6. jun 2006.

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Crnoj Gori i Evropskim pokretom u Srbiji, organzovao je seminar na temu Primena odredaba zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin je bio domaćin i koordinator ovog događaja.
Seminar je održan u Zrenjaninu u svečanoj Sali SO Zrenjanin u pre podnevnim časovima. Predavači su bili Milovan Dedijer, predsednik republičkog odbora, Dušan Maričić, član odbora i prof.dr Branko Lubarda, član odbora.
Nakon seminara priređen je i prikladan koktel.

Godišnja skupština

Postavljeno 19. maj 2006.

Održana je Godišnja skupština Evropskog pokreta u Srbiji. Za predsednika je izabran Živorad Kovačević, Ksenija Miivojević za generalnog sekretara, a Maja Bobić za njenu zamenicu. Izvršni odbor proširen je predstavnicima lokalnih veća. Na skupštini je predstavljeno i lokalno veće Zrenjanin. Lokalno veće EPuSa Zrenjanin je najstarije LV, registrovano je krajem 1997. godine. Za 9 god. postojanja ostvarili smo preko 50 većih projekata i akcija i to u 8 oblasti: MSP-u, informacionim tehnologijama, humanitarnim aktivnostima, multikulturalnosti, izgradnji civilnog društva, bezbednosti i politici.
EPuS Zrenjanin je vremenom proširio svoje delatnosti na region Banata, kao i delimično na potiski deo Bačke i rumunski deo Banata. Od naših projekata u poslednje dve godine nabrojaćemo nekoliko: „Odustani od oružja“ - projekat finansiran od strane UNDP, kojim su srednjoškolci edukovani na temu „Opasnosti od malog i lakog naoružanja“. Projekat je realizovan na području srednjeg Banata. Sledeći projekat „Banatski prekogranični dijalog“ - podržan od strane BTD, imao je za cilj uspostavljanje saradnje izmedju lokalnih vlasti, NVO-a u regionu Banata i to kroz zajedničko učešće na seminarima u 8 opština. U projekat su bila uključena i tri lokalna veća. Slobodno možemo reći da saradnja sa većinom opština traje i danas.
U projektima podržanim od EAR-a, bili smo osnivači Regionalne Agencije za razvoj MSP i preduzetništva – Banat u Zrenjaninu, takođe tesno saradjujemo sa RSEDP – Programom za socio-ekonomski razvoj Srbije – Banat, a takođe smo uz 19 opština Banata partneri na projektu „Uspostavljanje regionalne agencije za društveno ekonomski razvoj – Banat“ u Zrenjaninu.
Članovi našeg L.V. bili su aktivni i u radnim grupama za donošenje strategije socio-ekonomskog razvoja Banata, takođe smo učestvovali u izradi strategije razvoja opštine Zrenjanin 2006-2013. kao i u savetu za lokalni ekonomski razvoj opštine. Momentalno smo partneri sa jedinom multietničkom školom u gradu na projektu «Jezicima put Evrope», koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete i sporta, samostalno izvodimo deo projekta „Zona komunikacije“ t.j. učenje stranih jezika i obuka na računarima za NVOe i ugrožene grupe.
Počeli smo ove nedelje i projekat „Ka Evropi – škola demokratije“, finansiran od strane APV. Cilj projekta je uspostavljanje saradnje izmedju unije đačkih parlamenata i lokalne samouprave.
Krajem ovog meseca počinjemo projekat „Edukacijom do zaposlenja“, finansiranog od strane EAR-a. Ciljna grupa u ovom projektu su deca iz socijalno ugroženih porodica i deca bez roditeljskog staranja.
Ovim projektima kapacitet naše organizacije nije iscrpljen, na stand by imamo 5 projekata, a pripremamo regionalni projekat u okviru susedskog programa Rumunija –SCG.
Od 1998. tradicionalno proslavljamo Dan Evrope i to horskom multikonfesionalnom muzikom u baroknoj sali S.O. Zrenjanin uz prisustvo čelnika lokalne samouprave. Već petu godinu izvodimo performanse i skup mladih u stilu otvorene ulice Evrope – tačno u podne 9. maja. Učestvuju niži razredi osnovnih škola koji na pločniku crtaju svoje zamišljanje Evrope uz renesansnu muziku grupe mladih Arhaik, gradskog duvačkog orkestra i kvarteta. Takođe postaje tradicionalno i gostovanje na regionalnoj TV stanici, diplomata iz jugoistočne Evrope dan uoči Dana Evrope, tako je 2004. g. gost bio V.D. ambasadora Slovenije, g. Davorin Seničar, 2005. g. njegova ekselencija ambasador republike Makedonije - Viktor Dimovski, a ove godine g-dja Romana Vlahutin, savetnik za politička pitanja pri ambasadi republike Hrvatske. Ovog 9. maja imali smo neplaniranu ali dobrodošlu posetu humanitarne organizacije „Narodna pomoć Francuske“ iz Pariza. Francuzi su došli da se upoznaju sa posledicama dvogodišnjih elementarnih nepogoda. Razlog zbog koga je izabrana baš naša opština bio je mnogima malo znani podatak – da je opština Zrenjanin druga u Evropi po rečnim tokovima, da kažemo u „mirnodopskim uslovima“, pa su došli da vide, slikovito recčeno, kako to izgleda u „ratnim uslovima“. Više informacija o našem dosadašnjem radu možete videti na našoj internet prezentaciji www.epuszr.org.yu . koja je napravljena na pet jezika. Ipak ću uzeti još toliko vremena da se zahvalim fondacijama USAID, IRD, ADF, Fondu za otvoreno društvo, German Marshall fondu, KAS-u, BTD-u, UNDP-u, EAR-u kao i Euroregionalnom centru za demokratiju iz Rumunije.
Kako bi se učvrstila komunikacija izmedju lokalnih veća i „centrale“ neophodno je uraditi sledeće:
• provera postojanja – aktivnosti veća,
• napraviti upitnik o podacima LV (prostorije, telefon, oprema, udruženja sa nekom NVO, aktivnosti, radno vreme, .....)

sednica đačkog parlamenta Zrenjanina

Postavljeno 11. maj 2006.

U Svečanoj sali opštine Zrenjanin juče je održana druga sednica đačkog parlamenta Zrenjanina kojom je predsedavao Aleksandar Šujica, učenik Tehničke škole. Nakon što je 31. marta konstituisano ovo telo, jučerašnja sednica dala je okvire u kojima će učenici pokušati da artikulišu i realizuju svoje ideje i interese. Rad Parlamenta biće konkretizovan kroz 5 resora, koji će voditi juče izabrani predsednici, a osim "velikih" sednica Parlamenta koje će se održavati jednom mesečno, resori će organizovati i "male" sednice, koje će se održavati po potrebi, tematski, i okupljati manji broj učenika, članova đačkog parlamenta.
Učesnicima sednice obratili su se Dušan Juvanin, zamenik predsednika Skupštine opštine Zrenjanin, Rako Tomović, član Opštinskog veća opštine Zrenjanin i koordinator rada đačkog parlamenta, kao i predstavnici Evropskog pokreta u Srbiji – lokalnog veća Zrenjanin Ana Vujinov, Jelena Kantar i Ljiljana Tomović. Dušan Juvanin i Rako Tomović istakli su da će predstavnicima Parlamenta vrata lokalne samouprave uvek biti otvorena i da će se pojedini predlozi odluka usvojeni od strane učenika nalaziti zvanično i pred odbornicima SO Zrenjanin. Juvanin je poručio učenicima da ni u jednom trenutku ne zaborave one koji su ih izabrali u đački parlament, da moraju, pre svega, zastupati njihove interese, kao i da u svakom trenutku moraju poštovati parlamentarnu proceduru i usvojene metode rada i odlučivanja.

poseta

Postavljeno 9. maj 2006.

Na poziv Evropskog pokreta u Srbiji – Lokalnog veća Zrenjanin, u poseti opštini Zrenjanin juče su boravili predstavnici nevladine organizacije "Secours populaire Francais" – "Narodna pomoć Francuske" iz Pariza, koja se bavi humanitarnim radom i distribucijom pomoći ugroženim područjima širom sveta. U delegaciji su bili Žan Maršal, koordinator organizacije za zemlje centralne i istočne Evrope, i Dragan Kotarac, aktivista organizacije i naš sunarodnik koji živi i radi u Parizu.
Razlog posete bio je upoznavanje sa razmerama štete nastale, pre svega, usled delovanja podzemnih voda na teritoriji opštine Zrenjanin i iznalaženje mogućnosti za pomoć ovim područjima. Sa razmerama elementarne nepogode i merama preduzetim u cilju odbrane od poplava, goste su upoznali član Evropskog pokreta i rukovodilac Opštinskog štaba za odbranu od poplava Dušan Juvanin, kao i Duško Janković, sektorski rukovodilac za odbranu od poplava na teritoriji Srednjeg Banata. Oni su istakli da su učinjeni veliki napori na izgradnji nasipa kojima je sprečeno potapanje velikog dela teritorije opštine, ali da ozbiljan problem predstavlja dejstvo podzemnih voda koje ugrožavaju ne samo naseljena mesta, već i znatne obradive površine. Posle podne gosti su obišli ugrožena područja i stekli su jasnu sliku o opasnosti od podzemnih voda.

"Dan Evrope"

Postavljeno 7. maj 2006.

Deveti maj Dan Evrope, obeležen je i u Zrenjaninu. Evropska unija obeležava 9. maj kao Dan ujedinjene Evrope, u znak sećanja na donošenje "Šumanovog plana" kojim je 1951. godine osnovana Evropska ekonomska zajednica za ugalj i čelik (ECSC). Francuski ministar Robert Šuman ovim je planom postavio temelje današnjoj ujedinjenoj Evropi, kojoj se pre dve godine pridružilo deset novih država, tako da je broj članica sada 25.
Obeležavanje Dana Evrope u Zrenjaninu počelo je u nedelju, 7. maja, prijemom kod zamenika predsednika opštine Zrenjanin Gorana Ibrajtera. Gosti opštine bili su Romana Vlahutin, zamenik ambasadora i savetnik za politička pitanja pri Ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu, Jelica Minić, ekspert za Evropske integracije pri Institutu za ekonomiju Beograd i Nikola Šlajh, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji – Lokalnog veća Zrenjanin. Nakon prijema gostovanje je nastavljeno u emisiji “Odgovor” na televiziji Santos .

"Dan Evrope"

Postavljeno 8. maj 2006.

Evropski pokret Zrenjanin je bio i organizator obeležavanja Dana Evrope, koje je nastavljeno 08.06.2006. tradicionalnim koncertom horske duhovne muzike u Svečanoj sali opštine Zrenjanin. Nastupili su Hor Muzičke škole "Josif Marinković", Evangelistička ženska pevačka grupa iz Kovačice, Hor "Emanuel" i Kvartet Plus Gradskog duvačkog orkestra Zrenjanin.

"Dan Evrope"

Postavljeno 9. maj 2006.

Kao i svake godine Evropski pokret u Zrenjaninu je i ove godine proslavio Dan Evrope sa mladima tacčno u podne. Danas su u centru Zrenjanina učenici nižih razreda OŠ "2. oktobar" na trotoaru crtali svoje viđenje Evrope, a glavna gradska ulica simbolično je proglašena "Otvorenom Ulicom Evrope". Održan je i koncert Kvarteta Plus – juniora.
U večernjim časovima u Pozorišnom klubu "Zeleno zvono" održavana je debata "Evropska sadašnjost Srbije", pod pokroviteljstvom fondacije Konrad Adenauer. Poćetak je u bio u 20 časova, učesnici su bili Gordana Čomić, Mihajlo Kovač, Nikola Samardžić, Branislav Grubački i moderator Nikola Šlajh ispred Evropskog pokreta u Srbiji.

"Zona komunikacije"

Postavljeno 11. april 2006.

Danas je počela realizacija drugog modula projekta „Zona komunikacije“, tako da sada pored kurseva engleskog jezika imamo i kurseve računara. Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO Centrom i Centrom za metodiku nastave „Sulinet“. Kurseve iz stranih jezika i računara organizovani su za predstavnike nevladinih organizacija i socijalno ugroženih grupa opštine Zrenjanin. Projekat realizujemo samostalno uz podršku ljudi dobre volje već godinu dana.

"Jezicima put vrope"

Postavljeno 6. mart 2006.

Evropski Pokret Zrenjanin je od ove godine saradnik na projektu “ Jezicima put Evrope ”, koji realizuje O.Š. „Sonja Marinkovic'”. Projekat je podržan od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, a za cilj ima ra zvoj jezičke kulture nastavnika i učenika radi sticanja i primene funkcionalnih znanja i povezivanje sa evropom i svetom. Edukacija se sprovodi kroz kurseve Englesko, nemačkog i mađarskog jezika. Projekat je planirano da traje 6 meseci.

"ZIP – NET Project"

Postavljeno 4. mart 2006.

U hotelu Vojvodina održana je prezentacija projekta „ZIP – NET Project“, u organizaciji Centralno Evropskih Inicijativa-CEI i Opštine Zrenjanin.
Skupu su prisustvovali i c(lanovi Evropskog pokreta u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin.
Tema projekta je osnivanje i povezivanje ZIP Enterprise centara (višenamenske industrijske zone), odnosno ekonomska integracija prekograničnih preduzetničkih sistema, razmena „know-how“ metoda, razvoj i razmena različitih veština i tehnika preduzetništva između prekograničnih preduzetnika.
Prikazan je ZIP projekat iz Rumunije i Italijansko partnerstvo uz učešće mnogobrojnih inostranih i domaćih gostiju.

Seminar o projektnom menadžmentu

Postavljeno 25. februar i 4. mart 2006.

25. februara i 4. marta u selu Jankov Most u opštini Zrenjanin, na poziv Mesne zajednice Jankov Most, održan je seminar o projektnom menadžmentu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin. Seminaru je prisustvovalo 12 učesnika koji su bili iz različitih organizacija iz Jankovog Mosta. Nadamo se da će nakon našeg seminara biti više inicijativa iz ovog mesta za rešavanje postojećih problema.

"Project cycle management training"

Postavljeno 9. i 11. februar 2006.

U februaru mesecu na poziv Evropskog centra za studije univerziteta u Segedinu i fondacije Šansa za stabilnost u organizaciji Vlade republike Mađarske Kancelarije za pridruživanje EU Republike Srbije, naš član je prisustvovao seminaru pod nazivom " Project cycle management training" koji se održavao od 09.-11. 02. 2006. u Segedinu. Treninig je bio koncipiran u potpunosti na temu projektnog ciklusa. Predavači su bili angažovani od strane Segedinskog univerziteta. Na završetku seminara/treninga svi aktivni učesnici su dobili odgovarajuće sertifikate koje su potpisali Centar za Evropske studije Univerzitet u Segedinu i fondacija Šansa za Stabilnost.

"Uspostavljanje Regionalne agencije za društveno-ekonomski razvoj – BANAT"

Postavljeno 29. januar - 2. februar 2006.

U okviru projekta "Uspostavljanje Regionalne agencije za društveno-ekonomski razvoj – BANAT" kao partneri na projektu Predstavnici Evropskog pokreta Zrenjanin učestvovali su na studijskom putovanju u Sloveniju u region Zasavje ob Savi.
Teme u okviru studijskog putovanja bile su:
Tema: O reginu Zasavje, glavne aktivnosti RCR-a Izlagač: G-din Tomo Garantini, direktor RCR Zasavje Tema: Garantna šema Zasavje Izlagač: G-đa Jasmina Škrinjar, zamenik rukovodioca Garantne šeme Zasavje Tema: Poslovni konsalting (vaučerski sistem i priprema poslovnih planova) Izlagači: G-đa Barbara Kaluža, konsultant za vaučerski sistem i G-đa Jasmina Škrinjar, zamenik rukovodioca Garantne šeme Zasavje
Tema: Poslovni inkubator i drugi oblici ne finansijske podrške preduzetnicima Izlagač: G-đa Staša Baloh Plahutnik, rukovodilac Poslovnog inkubatora Zasavje Tema: Prezentacija Regionalnog tehnološkog centra Zasavje Izlagač: G-din Matjaž Kovačič, direktor Regionalnog tehnološkog centra Zasavje Tema: Prezentacija preduzeća STRIP's, Kandrše Izlagač: G-din Tomaž Smrkolj, direktor, vlasnik i osnivač preduzeća Tema: Razvoj ljudskih resursa Izlagači: G-đa Andreja Sluga, HR konsultant G-đa Barbara Kaluža, konsultant za vaučerski sistem G-đa Katarina Kojnik, HR konsultant
Tema: Priprema regionalnog razvojnog plana za Zasavje Izlagač: G-din Dejan Zupanc, koordinator studijskog puta, RCR Tema: Međunarodna i kulturna saradnja Izlagač: G-dja Nataša Jerman Rajh, rukovodilac projekata međunarodne saradnje Ispred Ambasade SCG u Sloveniji, reči dorodošlice uputila je g-dja Aleksandra Stanković, PR menadžer Prezentacija na Vačama i Slivni , g-đica Mojca Kolenc , obilazak turističkog dela regiona (Crkva St. Andreja i Geometrijsko središte Slovenije) Kratka prezentacija turističke regije Litija , g-đa Saša Gradišek, direktor centra za razvoj Litija Zamak Bogenšperk , obilazak zamka, sastanak sa gradonačelnicima, ručak u zamku

Arhiva vesti