"HUMANITARNI KURSEVI STRANIH JEZIKA"

Postavljeno 04.01.2011.

Projekat Evropkog pokreta "Zona komunikacije" pokreće novi ciklus kurseva engleskog i nemačkog jezika

Novi ciklus predavanja engleskog i nemačkog jezika u okviru projekta "Zona komunikacije" februar/juni počinje 31. januara 2011.
Grupe se formiraju prema nivou znanja na osnovu položenih ulaznih testova.
Kurs za jedan nivo sadrži 76 časova koji se održavaju radnim danima u popodnevnim časovima, dva puta nedeljno po dva časa.
Mesečna članarina iznosi 2000,00 dinara. Na kraju kurseva polaže se ispit i dobija sertifikat. Predavači su profesori i magistri sa iskustvom.
Prijave i ostale informacije o upisu se mogu dobiti radnim danima na telefon 023/511-187 u vremenu od 11-13h, počev od 10 do 28 januara 2011 godine.


"HAJDE DA RECIKLIRAMO"

Postavljeno 20.12.2010.

Evropski pokret Zrenjanin održao je ciklus predavanja na temu reciklaže i zaštite životne sredine. U?esnici su bili učenici završnih razreda zrenjaninskih osnovnih škola. U okviru projekta održala su se predavanja i radionice na kojima je podignuta ekološka svest u?enika. Štampani su lifleti i predloženo je umrežavanje škola u cilju podsticanja daljih ekoloških aktivnosti. Radionice su održavane jednom mesečno u toku prvog školskog polugodišta.


"Upoznaj svog komšiju - evropskog parlamentarca"

Postavljeno 14.12.2010.

Projekat Upoznaj svog komšiju - evropskog parlamentarca pokušava da kroz strukturirani dijalog o tekućim dešavanjima unutar EU i procesu EU integracije Srbije poveže Narodnu skupštinu Srbije i Evropski parlament kao i civilno društvo Srbije i susednih zemalja članica EU (Mađarska, Rumunija, Bugarska).


Opširnije Klikni ovde

"18 GODINA EROPSKOG POKRETA U SRBIJI -BEOGRAD I 13 GODINA EVROPSKOG POKRETA U ZRENJANINU"

Postavljeno 14.12.2010.

Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin osnovano je 28.11.1997. godine.
Misija EPuS-Zrenjanin ogleda se u razvijanju demokratskih procesa u regionu Banata, promociji evropskih vrednosti, odnosno lobiranju za Evropu.
Ciljevi Misije EPuS-Zrenjanin su regionalna i prekogranična saradnja, reafirmacija ideje multikulturalnosti u Banatu, izgradnja i jačanje otvorenog civilnog društva u regionu, razvoj privatnog preduzetništva (MSP), te promocija upotrebe lokalne kulture i istorijskog nasleđa. Ovi ciljevi se uglavnom realizuju putem edukacije i treninga (građana, aktivista OCD, organa lokalnih vlasti, privatnih preduzetnika), kao i kroz istraživanje istorijskog nasleđa regiona Banata i njegove multikulturalnosti.


Opširnije Klikni ovde

"Zvoni za Evropu! 2010"

Postavljeno 09.12.2010.

Od kraja septembra do kraja novembra održano je devet radionica u okviru projekta "Zvoni za Evropu". Učestvovalo je oko 20 učenika završnih razreda , zrenjaninakih srednjih škola. Na radionicama se uči istorijat EU, funkcionisanje EU, integracije Srbije u EU. U okviru radionice "European Caffe", radionici je prisustvovao šef političkog odeljenja nemačke ambasade, gospodin Hans-Urlich Suedbeck. Sama radionica je medijski propraćena preko regionalnih TV i radio stanica kao i pisanih glasila.
30. novembra 2010. posećen je Regionalni Centar za Razvoj - Banat, osnovan od strane EU. Tokom posete učenici su upoznati sa osnivanjem centra i njegovim funkcionisajem u okviru regiona Banata.


Opširnije Klikni ovde

"Zvoni za Evropu! 2010"

Postavljeno 22.10.2010.

Seminari u opkviru projekta "Zvoni za Evropu" počeli su krajem septembra, do sada je održano 5 radionica. Predavaci Dragana Gulić i Nataša Ćurćić drže predavanja srednjoškolcima na temu međunarodne organizacije, istorije nastanka Evropske ideje kao i proširenje EU i institucije EU.
Seminaru prisustvuje 20 učenika iz šest srednjih škola iz Zrenjanina, i to iz: zrenjaninske gimnazije, elektrotehničke i građevinske škole, medicinske škole, hemijsko-prehrambene škole, srednje poljoprivredne škole kao i muzičke škole."Zona komunikacije"
(humanitarni kursevi engleskog jezika)

Postavljeno 08.08.2010.

Novi ciklus predavanja engleskog jezika u okviru projekta "Zona komunikacije" septembar/februar počinje 3. septembra.
Grupe za sve nivoe znanja se formiraju na osnovu položenih ulaznih testova.
Prijave i informacije o upisu se mogu dobiti radnim danima na telefon 023/511-187 u vremenu od 11-13h, počev od 16. avgusta do 28. avgusta.


"Dobrodošli u Nemačku 2010" (konkurs)

Postavljeno 08.08.2010.

Ambasada SR Nemačke i Evropski pokret u SRbiji raspisuju konkurs za društveno aktivne studente II, III I IV godine Univerziteta u Srbiji.
Cilj konkursa je da se omogući da 60 društveno aktivnih studenata koji do sada nisu putovali u inostranstvo EU u dve grupe, u oktobru ili novembru provedu dve nedelje u studijskoj poseti Nemačkoj. Ostali kriterijumi su prosečna ocena 8,00 i više i znanje engleskoj i eventualno nemačkog jezika.
Formular za konkurs se može naći na na sajtu www. emins.org
Konkurs je otvoren od 28 juna do 10 septembra 2010.


"MARKET KULTURE"

Postavljeno 08.08.2010.

Inicijativa za kandidaturu Grada za zvanje "Evropske prestonice kulture" 2020. godine.
U okviru podrške pod nazivom "Market kulture" predstavljaju se organizacije koje podržavaju kandidatru. Evropski pokret Zrenjanin daje svoj doprinos lokalnoj kulturi i istoriji grada sa projektom "Banatske studije" koja će biti prezentovana brošurom - 600 godina Bečkereka.
Prezentacija će biti za vreme održavanja manifestacije "Dani piva" na Trgu Slobode od 23 do 28 avgusta.


Opširnije Klikni ovde

"Zvoni za Evropu! 2010"

Postavljeno 08.08.2010.

"Zvoni za Evropu!" je program neformalnog obrazovanja namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa idejom da se oni edukuju o vrednostima koje se neguju u okvirima Evropske unije, zatim o njenoj strukturi i istorijatu. Takođe, srednjoškolci se upoznaju sa prednostima i izazovima koji njihovu zemlju čeka u procesu evropskih integracija.
Posebna pažnja je posvećena mogućnostima koje se pružaju mladim ljudima u pogledu nastavka njihovog obrazovanja i unapređenja socijalnog života.
Program se organizuje u dva ciklusa: prolećni (februar-maj) i jesenji (septembar-decembar) u Beogradu, Subotici, Novom Sadu i Novom Pazaru. Srednjoškolci iz Sremske Mitrovice i Zrenjanina pohađaju ovaj program od septembra 2010.
Ciljevi programa
" Podizanje nivoa znanja mladih o Evropskoj uniji;
" Predstavljanje pogodnosti koje mladi ljudi mogu imati u procesu integracije naše zemlje u evropske strukture;
" Informisanje srednjoškolaca o trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije;
" Podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlje u evropske strukture.
" Predavači u Zrenjaninu su Dragana Gulić i Nataša Ćurčić.
Časovi će početi u septembru 2010.
Projekat je podržan od Fondacije Fridrih Ebert.


"Putujemo u Evropu!"

Postavljeno 08.08.2010.

Sto studenata, pobednika na konkursu "Putujemo u Evropu 2010", krenulo je na tronedeljno putovanje po Evropi. Pre odlaska, 20. jula u Aero klubu bio je organizovan svečani, ispraćajni koktel. Prva stanica njihovog putovanja je Berlin gde će se, pod pokroviteljstvom Robert Boš fondacije, susresti i družiti sa studentima iz regiona Zapadnog Balkana.


Opširnije Klikni ovde

"Zona komunikacije"

Postavljeno 02.07.2010.

Deo projekta "Zona komunikacije", humanitarni časovi engleskog jezika za 2009/10 godinu za pet kategorija i FCE grupu za polaganje međunarodnog sertifikata uspešno su završeni krajem juna.
Novi ciklus predavanja septembar/februar počinje 1. septembra.


"Zvoni za Evropu!"

Postavljeno 02.07.2010.

"Zvoni za Evropu!" je program neformalnog obrazovanja namenjen učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola sa idejom da se oni edukuju o vrednostima koje se neguju u okvirima Evropske unije, zatim o njenoj strukturi i istorijatu. Posebna pažnja je posvećena mogućnostima koje se pružaju mladim ljudima u pogledu nastavka njihovog obrazovanja i unapređenja socijalnog života. Dvadeset srednjoškolaca iz Zrenjanina će biti u mogućnosti da pohađa program od septembra 2010., a kao priprema za sprovođenje programa u našem gradu održana je obuka trenera na seminaru u Beogradu.
U okviru programa planirane su sledeće aktivnosti:
- Predavanja u kombinaciji sa radioničarskim radom.
- "Evropski čas" - Nakon završetka serije predavanja, učesnici koji su pohađali predavanja pripremaju i održavaju javni čas u svojim školama u okviru predmeta građansko vaspitanje ili na posebnoj tribini u školi.
- "European caffe" - Neformalni razgovori sa diplomatskim predstavnicima zemalja EU o životu mladih u EU, njihovoj kulturi, običajima i sl.
- Pisanje eseja i njihovo publikovanje - Svoje utiske i znanja stečena na predavanjima, te svoja razmišljanja o EU učenici iznose u pisanoj formi u vidu eseja koji će biti publikovani u elektronskom formatu na sajtu Evropskog pokreta.


Održan trening "Građanski aktivizam"

Postavljeno 02.07.2010.

06.06.2010. godine predstavnik EPUS-a iz Zrenjanina je na poziv organizacija PAOR održao seminar na temu "Građanski aktivizam". Trening radionica koja je održana podrazumeva edukaciju, informisanje i upoznavanje učesnika/ca projekta sa društvenim sektorima i načinima njihovog funkcionisanja: javni(lokalne, regionalne i državne institucije), civilni (NVO, političke partije, klubovi, neformalne grupe, pojedinci) i privatni sektor. Radionica je namenjena mladima starosti od 17 - 23 godine.

Poseta diplomata gradu Zrenjaninu

Postavljeno 25.05.2010.

18.05.2010 grad Zrenjanin posetili su Clemens Koja, ambasador Austrije, Bjorn Linderfalk, savetnik Ambasade Švedske i Hose Bustamante, prvi savetnik EU delegacije.
U delu razgovora o nacionalnim manjinama i predstojećim izborima za nacionalne savete učestvovao je i predsednik Evropskog pokreta Zrenjanin, mr Nikola Šlajh.

U delu razgovora koji je obavljen u Regionalnom centru za razvoj Banat učestvovala je i Ana Vujinov sekretar izvršnog odbora EPuSZR-a i član kolektiva RCR Banat.


Preimenovanje Trga Republike u Trg dr Zorana Đinđića

Postavljeno 11.05.2010.

Gradska skupština na svojoj sednici u subotu 8. maja izglasala je promenu naziva Trga Republike u Trg dr Zorana Đinđića. Predlog za preimenovanje trga dala je NVO "Novi optimizam" uz podršku drugih nevladinih organizacija među kojima je i Evropski pokret Zrenjanin.


U nedelju 9. maja u pozorišnom klubu "Zeleno zvono" održana je tribina "Evropski put dr Zorana Đinđića". Tribinu su vodili Vojin Dimitrijević, Mirko Đorđević i Vladimir Ilić. Tribini je prisustvovala i majka dr Zorana Đinđića, gospođa Mila Đinđić.

Proslava Dana Evrope - 9 maj

Postavljeno 11.05.2010.

Petak 07.05.2010
Na poziv Evropskog pokreta Zrenjanin u okviru proslave Dana Evrope, naš grad je posetio zamenik ambasadora Republike Slovačke, gospodin Jan Pšenica. U prepodnevnim časovima organizovan je susret sa predsednikom skupštine opštine Aleksandrom Martonom. Prisustvovai su još i Nikola Šlajh, predsednik Evropskog pokreta Zrenjanin, Zorica Denda, pomoćnik gradonačelnika i Tibor Vaš, član gradskog veća za regionalnu saradnju. Tema je bila moguća saradnja našeg grada sa slovačkim fondacijama.

Opširnije Klikni ovde

Trening za trenere projektnog menadžmenta -
preduzetnička lokalna samouprava

Postavljeno 26.03.2010.

Evropski pokret u Srbiji, lokalno veće Zrenjanin je u martu održao prvi deo treninga pod nazivom "Trening trenera o projektnom menadžmentu", u sklopu projekta finansiranog od strane Pokrajinskog sekreterijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine.
Teme koje su obrađivane u sklopu ovog treninga bile su:
- Aplikaciona forma, izgled, popunjavanje i pojašnjenja
- Pristup putem logičkog okvira i forme LFA
- Budžet projekta
U sklopu treninga, kako bi se tematika što više približila učesnicima, obrađivan je problem koji su definisali sami učesnici, a u skladu sa definisanim problemom obrađivane su predhodno navedene oblasti treninga.