Prekid saradnje

Postavljeno 17.06.2014

Ove godine prekinuta je saradnja izmedju Evropskog pokreta u Srbiji - Beograd i Evropskog pokreta u Banatu - Zrenjanin. Osnovni problem je bio struktrurna centralizacija i nepriznavanje regionalnih organizacija od strane Evropskog pokreta u Srbiji - Beograd. Evropski pokret u Banatu je bila najuspešnija samostalna organizacija i nije mogla se odreći svojih regionalnih projekata sprovodjenih deset godina u regionu istorijskog Banata, znači sa mađarskim i rumunskim organizacijama.