DOBRODOŠLI U NEMAČKU

Dobrodošli u Nemačku za studente
U okviru projekta "Dobrodošli u Nemačku", Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) u saradnji sa Nemačkim saveznim ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) poslaće 60 društveno aktivnih studenata II i III godine na dvonedeljno studijsko putovanje u Nemačku, u dve grupe, u oktobru ili novembru 2008. godine. Studenti će imati priliku da posete Berlin i Bavarsku, gde će za njih biti organizovan bogat političko obrazovni program.
Cilj projekta je da se omogući da društveno aktivni studenti, koji do sada nisu putovali u inostranstvo ili boravili u nekoj zemlji članici Evropske unije, provedu dve nedelje u studijskoj poseti Nemačkoj i upoznaju jednu od država osnivača Evropske unije, kao i njene političke, ekonomske i kulturne osobenosti.

Dobrodošli u Nemačku za srednjoškolce
U okviru projekta "Dobrodošli u Nemačku", Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) poslaće do 150 učenika srednjih škola iz Srbije na studijsko putovanje u Nemačku. Grupa učenika koja je prošla obuku za vršnjačku medijaciju i za aktivnosti u školskim parlamentima bila je u Ofenbahu blizu Frankfurta na Majni od 4. do 10. maja 2008. godine. Dok je grupa učenika koji se obrazuju u profilu bankarski službenik bila u Hamburgu od 18. do 25. maja 2008. godine.
Cilj projekta je da se mladim ljudima, koji nikada nisu boravili u zemlji članici Evropske Unije, omogući da prošire svoja intelektualna, društvena i kulturološka znanja kroz posete partnerskim odeljenjima u nemačkim srednjim i ekonomskim školama kao i omladinskim centrima. Aktivnosti: organizacija konkursa u oglednim odeljenjima GTZ, odabir kandidata, organizacija pripremnog sastanka, PR i medijska promocija projekta.