HUMANITARNI KURSEVI STRANIH JEZIKA


Projekat Evropkog pokreta "Zona komunikacije" pokreće novi ciklus kurseva engleskog i nemačkog jezika

Novi ciklus predavanja engleskog i nemačkog jezika u okviru projekta "Zona komunikacije" februar/juni počinje 31. januara 2011.
Grupe se formiraju prema nivou znanja na osnovu položenih ulaznih testova.
Kurs za jedan nivo sadrži 76 časova koji se održavaju radnim danima u popodnevnim časovima, dva puta nedeljno po dva časa.
Mesečna članarina iznosi 2000,00 dinara. Na kraju kurseva polaže se ispit i dobija sertifikat. Predavači su profesori i magistri sa iskustvom.
Prijave i ostale informacije o upisu se mogu dobiti radnim danima na telefon 023/511-187 u vremenu od 11-13h, počev od 10 do 28 januara 2011 godine.