Trajni projekti, počev od 1998. godine, su:
"Banatske studije" (multikulturalni i medijski projekat izučavanja istorije regiona Banata);
"Duhovna muzika" (multikonfesionalni horovi);
"Zona komunikacije" (humanitarni kursevi stranih jezika);
"Dan Evrope" (manifestacija i tribine povodom 9. maja, Dana Evrope).
Na internacionalnom sajmu OCD Jugoistočne Evrope u Temišvaru 2001. godine, naša organizacija osvojila je prvu nagradu sa projektom Democracy Online, a 2002. godine je na istom sajmu osvojila prvo mesto za najbolji promo materijal OCD.

U prethodnom periodu realizovano preko 100 projekata i velikih akcija, od kojih su najznačajniji:
"Kulturna mapa Banata" - promocija multikultralnosti i istorijskih znamenitosti u srpskom i rumunskom delu Banata. Projekat je realizovan u sa-radnji sa Interkulturalnim institutom iz Temišvara;
"Integrisana mreža međugranične saradnje Rumunija/Srbija" - promocija razvoja MSP u prekograničnim oblastima. Projekat je realizovan u saradnji sa Regionalno-razvojnom agencijom "ADETIM" iz Temišvara;
"Srbija + EU = 100 zašto, 100 zato" - kolumna u lokalnim novinama i odgovori na pitanja građana o procesu evropskih integracija Srbije;
Učešće u projektima "Srbija u EU! Šta od toga imam ja, a šta moj grad!" i "Nacionalni konvent o EU u Srbiji";
"Pretpostavke za pluralizam medija" - medijski forum u saradnji sa fondacijom Konrad Adenauer;
"Trening za trenere projektnog menadžmenta" - za potrebe AP Vojvodina;
"Građanski aktivizam" - trening namenjem mladima o upoznavanju rada društvenog sektora;
"Zvoni za Evropu" - namenjen srednjoškolcima grada Zrenjanina;
"Market kulture" - učešće u promociji grada radi konkurisanja za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine.
Promovisana je i istorijska monografija grada, koja je rezultat desetogodišnjeg istraživačkog i prevodilačkog rada Lokalnog veća u Zrenjaninu, autora mr Nikole Šlajha, predsednika Evropskog pokreta Lokalnog veća u Zrenjaninu.

SLIKE SA RANIJIH DEŠAVANJA