NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI

Projekat je sastavni deo procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Nastao je na osnovu rezultata istraživanja koja su pokazala da "kod mladih postoji vera da će uskoro biti bolje, odnosno nada i optimizam, ali je spremnost na lični angažman da bi se to ostvarilo mnogo manja". Otuda je osnovni cilj projekta podsticanje mladih na aktivno učešće u društvu, što je u skladu sa ciljevima Strategije. Aktivnosti:

" Formiranje Predsedništva NK EU i 8 radnih grupa;
" Organizacija zasedanja Radnih grupa NK EU u 3 runde, ukupno 24 zasedanja, a od toga 9 zasedanja određenih radnih grupa van Beograda, u Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu;
" Distribucija preporuke, odnosno stava radne grupe o poziciji Srbije koju bi trebalo zauzeti u procesu pregovaranja sa EU, svim zainteresovanim stranama i široj javnosti i izrada posebne brošure po završetku projekta;
" Organizovanje Plenarne sednice na kraju.

Vremenski okvir:
Septembar 2008 - Septembar 2009. godine
Projekat sprovodi Evropski pokret u Srbijiu saradnji sa partnerima: Slovačka asocijacija za spoljnu politiku (SFPA) i Lokalna veća EPuS-a u Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu.
Projekat finansira Evropska Unija kroz Fond za evropske integracije - program koji rukovodi Evropska Agencija za Rekonstrukciju i implementira Press Now.
Projekat podržava Narodna skupština Republike Srbije i B92.
Više informacija o projektu možete naći na www.eukonvent.org