RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA U REGIONU BANATA

Sveobuhvatni cilj projekta:
Doprinos valorizaciji turističkih potencijala u dodirljivog i nedodirljivog kulturnog nasleđa regiona Banata, kulturnog turizma kao osnovnog elementa za zaštitu spomenika kulture i društveno ekonomskog razvoja regiona.
Specifični ciljevi:
1. Identifikovati i obraditi glavne elemente kulturnog nasleđa sa turističkom potencijalom u ciljanom regionu
2. Inicirati i razviti proces strateškog planiranja za valorizaciju turizma u odnosu na kulturno nasleđe, na pristupu regionalnog učešća
3. Definisati i promovisati glavne kulturno turističke proizvode u regionu
4. Obezbediti praktična rešenja za upravljanje kulturno turističkih ruta
5. Olakšati kreiranje regionalnog okvira institucionalne saradnje u polju kulturnog turizma
Partneri na projektu:
- Interkulturalni institut Temišvar
- Cultours-centar za kulturni turizam temišvar
- Turisticčka organizacija Pančevo
- Evropski Pokret Zrenjanin
- Građanski parlament vršac