PRIJATELJI IZ SRBIJE:

- Regionalana privredna komora u Zrenjaninu
- Fond za otvoreno društvo- Srbija - oficijelni sajt Fonda za otvoreno društvo (SOROS) - Srbija
- Konrad Adenauer - oficijelni sajt Konrad Adenauer fondacije u Beogradu
- Centar za razvoj neprofitnog sektora
- Građanske inicijative
- Grad Zrenjanin
- LocalNet

PRIJATELJI IZ SVETA:

- Transparency International - globalna koalicija za borbu protiv korupcije
- CED - Euroregionalni centar za demokratiju u Temišvaru
- Ujedinjene nacije
- Evropa - zvanični sajt Evrope
- USAID
- The German Marshall Fund
- Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat

AMBASADE:

- Ambasada Kraljevine Danske
- Ambasada Kraljevine Holandije
- Ambasada Kraljevine Švedske
- Ambasada republike Austrije
- Ambasada Velike Britanije
- Britisch Council-Srbije
- Ambasada SR Nemačke
- Ambasada SAD
- Ambasada Republike Francuske
- Ambasada Republike Poljske
- Ambasada Republike Bugarske
- Delegacija Evropske unije u Rebublici Srbiji

PREPORUČUJEMO:

Iz Srbije:

- ZRENJANIN - Zrenjanin na jednom mestu
- Medija Centar, Beograd

Iz sveta:

- UNDP
- Idealist - najveca baza podataka nevladinih organizacija
- END - projekat Evropska mreža za demokratiju (Elektronski NVO direktorijum)
- My Europe - Međunarodni Evropski pokret
- Savet EU
- Evropski parlament
- Evropska Agencija za Rekonstrukciju
- Evropska Agencija za očuvanje životne sredine
- Baza termina vezanih za EU
- EU konvencija
- Ekonomska rekonstrukcija za razvoj Jugoistočne Evrope
- Evropska asocijacija agencija za komunikacije
- CIVIS-Jugoistočna Evropa

Ministarstva:

- Ministarstvo rada i socijalne politike
- Ministarstvo spoljnih poslova
- Ministarstvo za finansije i ekonomiju
- Ministarstvo nauku, tehnologiju i razvoj
- Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Ministarstvo kulture
- Ministarstvo prosvete i nauke
- Narodna Skupština Republike Srbije
- Vlada Republike Srbije
- Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji, Vlade Republike Srbije