MODERNO KRALJEVSTVO BEZ KRALJA

Evropski pokret Niš u partnerstvu sa Internacionalnim Univerzitetom iz Novog Pazara i Francuskim kulturnim centrom u Nišu a pod pokroviteljstvom Ministarstva za omladinu i sport, realizuje projekat na nivou Republike Srbije. «Moderno kraljevstvo bez kralja»

Glavni cilj ovog projekta je popularisanje i promocija ideje EU oslanjajuci se na jednostavnost i prihvatljivost stecčenog obrasca usvajanja informacija, pocčev od detinjstva pa do poznog doba.
To će biti urađeno izvršavanjem nekoliko srodnih ciljeva:
* Informisanje građana regiona isticanjem univerzalnih vrednosti na lak i prijemcčiv način, koje može prouzrokovati dobit u smislu veće odgovornosti za upravljanje državom;
* Stvaranje jasne percepcije kod građanstva o prednosti integrisanja i isticanja originalnih metoda prevazilaženja nepoverenja i skepticizma spram nadnacionalne drzave EU i građenjem politicčke pripadnosti;
* Uvođenjem novih argumenata i novih perspektiva u politicčke debate zemalja regiona
* Izgradnja svesti o neophodnosti reformi, međunarodne saradnje, ali takođe i stabilnosti, civilizacijske komunikacije i tolerancije.
* Doprinos stvaranju građana koji ce biti oslonac demokratije.