E, MOGU I JA !

Projekat je sastavni deo procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Nastao je na osnovu rezultata istraživanja koja su pokazala da "kod mladih postoji vera da će uskoro biti bolje, odnosno nada i optimizam, ali je spremnost na lični angažman da bi se to ostvarilo mnogo manja". Otuda je osnovni cilj projekta podsticanje mladih na aktivno učešće u društvu, što je u skladu sa ciljevima Strategije.

"E, mogu i ja!" je projekat namenjem omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladihi realizuje se uz pomoć lokalnih veća Evropskog pokreta u Srbiji na teritoriji čitave Srbije.