Skupštini je prisustvovalo preko 50% članova udruženja. Pored predsednika za članove predsedništva skupštine izabrani su dr Rober Molnar i Ana Vujinov, a za zapisničara Gabriela Berkesel.
Izglasan je dnevni red:

1. Izbor predsedništva godišnje skupštine udruženja
2. Izveštaj o radu 2009/2010 EPuS-Zr
3. Finansijski izveštaj EPuS-Zr
4. Obaveza preregistracije
5. Statut-novi, promena naziva udruženja i iznos članarine
6. Izbor predsednika udruženja
7. Izbor upravnog i nadzornog odbora
8. Izbor zastupnika udruženja
9. Razno

U tački obaveza preregistracije usvojen je novi Statut, kojim je naziv udruženja Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin, promenjen u Evropski pokret u Banatu. Za predsednika udruženja ponovo je izabran mr Nikola Šlajh. Novim Statutom promenjena je i struktura organizacije, koja više nema Izvršni odbor, već Upravni odbor, sa predsednikom udruženja na čelu i dva predstavnika odbora. Za predsednika upravnog odbora izabran je predsednik udruženja mr Nikola Šlajh, a za članove dr Robert Molnar i Ana Vujinov, koja će imati ovlašćenja zamenika predsednika Upravnog odbora.
Takođe izabrani su članovi novog Nadzornog odbora, kao predsednik/ca izabrana je Dragana Vujinov-Dorožan, a ostali članovi su Dragan Jarić i Gabriela Berkesel.
Posle završene Skupštine održan je prigodni koktel za članove i simpatizere Udruženja.