PUTEVIMA MIRA, TOLERANCIJE, SOLIDARNOSTI I KREATIVNOSTI

Ovim projektom se želi podržati i odbraniti ideja negovanja različitosti, mira, tolerancije, solidarnosti i kreativnosti mladih ljudi. Projekat će se realizovati oslikavanjem murala likovne grupe mladih koji su se već iskazali na međunarodnoj sceni. Projekat je postao tradicionalan i održava se svake godine na Dan Evrope sa manifestacijama "Deca crtaju svoje viđenje Evrope", "Muzičke grupe pevaju" i održavanjem Etno izložbe.