BANATSKI PREKOGRANIČNI DIJALOG

Projektom je obuhvaćen region Banata (11 opština). Vrši se edukacija Nevladinog sektora o demokratiji, novom zakonu o Lokalnoj Samoupravi i pisanju projekata. Cilj projekta je jačanje regionalne saradnje opština Banata. Podršku projekta pružio je Balkan Trust for Democracy. Osnovna svrha ovog projekta je:
- edukacija građana, saradnja izmedju građana, lokalnih vlasti i nevladinih organizacija;
- upoznavanje građana sa mogućnostima građanske inicijative i njihovih prava;
- jačanje nevladinih organizacija kroz izgradnju kapaciteta kao i razvoj regionalne mreže nevladinih organizacija.

Ciljevi projekata:
- upoznavanje građana sa mogućnostima građanske inicijative i dijaloga između građana i lokalne samouprave;
- Podizanje svesti i znanja o demokratiji, građanskoj inicijativi, mogućnostima zakona o lokalnoj samoupravi u regionu Banata;
- Poboljšanje dijaloga između građana i lokalne samouprave.

U projekat su bili uključeni predstavnici Lokalnih vlasti i nevladinih organizacija iz 10 opština. Obuku je prošlo ukupno 200 ljudi iz sledećih opština Banata: Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Vršac, Novi Bečej, Žitište, Sečanj, Novi Kneževac, Perlez, Kovin.
Partneri na projektu su: NVO Centar Zrenjanin i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSiD) Zrenjanin.
Ovaj projekat je finansijski podržan od strane BTD-a.