KA EVROPI- ŠKOLA DEMOKRATIJE

Opštinsko Veće SO Zrenjanin pokrenulo je inicijativu za formiranje đackog parlamenta na nivou opštine koji bi činili predstavnici đackih parlamenata srednjih škola u Zrenjaninu kao i predstavnika doma učenika. Preko upitnika koji su ispunjavali predstavnici đackih parlamenata prikupljani su podaci o njihovoj zainteresovanosti za učešće u radu đackog parlamenta i neophodnim znanjima i veštinama potrebnim za uspešan rad.
Na osnovu prikupljenih podataka zaključili smo da je ovim mladim ljudima potrebna edukacija koja će razviti njihove veštine i znanja.
Očekivani rezultati projekta su:
- Veliki broj predstavnika đačkih prlamenata obučenih za demokratsko delovanje i primenu stečenih znanja u radu parlamenata u srednjim školama i u đačkom parlamentu na nivou SO te njihovo aktivno uključivanje u lokalnu samoupravu.
- Osim toga očekujemo razvijanje motivacije za obogaćivanje znanja i transfer u primeni stečenih znanja među srednjoškolcima i šire.
Projekat je trajao 6 mseci i ukupno 45 učenika iz 9 srednjih skola je prošlo obuku. Ovaj projekat je bio finansiran od strane APV – Sekretarijat za omladinu i sport, i od strane Opštine Zrenjanin.