OBRAZOVANJEM DO ZAPOSLENJA

Ciljevi projekta su:
- Razvoj društva koje stvara jednake šanse za ekonomski uspeh i socijalno dobro za svoje građane koji su socijalno ugroženi
- Smanjenje siromaštva, obezbeđenje socijane sigurnosti i jednakih šansi za sve ljude u regionu
Specifičan cilj projekta:
- Smanjenje ugroženosti, socijalnog otuđenja ciljnih grupa kroz unapređenje njihovih sposobnosti.
Ciljna grupa projekta su deca iz opštine Zrenjanin čije porodice ili oni sami su korisnici socijalne pomoći (deca bez roditelja i roditeljskog staranja, maloletni delikventi i porodice koje primaju socijalnu pomoć) sa akcentom na romsku decu i izbeglice. U projekat je bilo uključeno 100 dece bez roditeljskog staranja i dece iz socijalno ugroženih porodica uzrasta od 7-17 godina.
Obuke kroz koje su prošli su:
- kursevi računara – deca su imala priliku da biraju koju ce obuku proći (od osnove rada na računaru, preko poslovne korespodencije, do programiranja igrica i izrada web prezentacija).
- psihološke radionice za podizanje samopouzdanja – deca su kroz ove radionice naučila kako da više veruju u sebe, pa i kako da pomognu sebi i drugima. Sa decom su radili psiholozi i sociolozi centra za socijalni rad Zrenjanin
- preduzetničko osposobljavanje – deca su naučila šta to znači biti uspešan preduzetnik i kako postati uspešan preduzetnik. Obuku su sproveli profesori srednje ekonomsko trgovinske škole Jovan Trajković koji su uključeni u program Junior Achievement.
Partneri na projektu su: Centar za Socijalni rad Zrenjanin, i Ekonomsko trovinska škola Jovan Trajković, Zrenjanin
Ovaj projekat je finansijski podržan od Evropske Unije preko Evropske Agencije za rekonstrukciju kroz fond društveno ekonomskog razvoja RSEDP.