REGIONALNA EKONOMSKA SARADNJA I RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

AKTUELNE OKOLNOSTI Period neposredno nakon bombardovanja Jugoslavije
Pojavljuju se prve relevantne procene o ljudskim žrtavama, materijalnoj i ekonomskoj šteti, a među građanima dominira strah od ekonomskog kolapsa i još veće egzistencijane bede.

CILJ RADIONICE
Da se predstavnicima lokalne demokratske vlasti, civilnog i poslovnog sektora banatskog regiona, prezentiraju iskustva zemalja u tranziciji u pospešivanju preduzetništva i regionalne saradnje i pošalje politička poruka o neophodnosti otvaranja prema svetu.

SADRŽAJ RADIONICE
Ocenjeno je da povezivanje i saradnja malih i srednjih preduzeća predstavljaju bitan uslov za njihov uspešniji rad i razvoj demokratije u Srbiji. U tom procesu neophodan je veći polotočki i ekonomski angažman žena, što dokazuju i iskustva zemalja u trnziciji. Učesnici su upoznati sa inicijativama i strategijom za razvoj ženskog preduzetništva u domaćim uslovima, kao i sa neophodnim veštinama dobrog upravljanja i uspešnog marketinga. posebna prezentacija posvećena je razvoju savremenog marketinga u jugoslovenskom bankarstvu.

U drugom delu radionice raspravljano je o programu za rekonstrukciju i razvoj jugoistočne Evrope, političkim ciljevima i predviđenim ekonomskim mehanizmima. Učesnici su upoznati i sa bazičnim ekonomskim konceptom Evropske Unije, osnovama zakonske regulative i nivoom njene kompatibilnosti sa jugoslovenskim pravnim sistemom. Diskutujući o nezavidnoj poziciji Srbije u okviru Evrope, učesnici su sugerisali potrebu za intenzivnijom saradnjom lokalnih nevladinih organizacija sa kolegama iz regiona.

REZULTAT
Zahvaljujući izuzetno velikoj medijskoj promociji ovog događaja, Lokalno veće EPuS-a u Zrenjaninu je povećalo broj svojih članova, a javnosti je poslata poruka o neophodnosti političkih promena i povezivanja sa regionom i svetom.