INTERTEKA EPuS ZRENJANIN

Ovim projektom se želi građanima Zrenjanina i NVO sa ovih prostora približiti Internet tehnologija, kao neiscrpan i neometan izvor informacija. Teška ekonomska situacija u zemlji i relativno mali broj računara u privatnom vlasništvu, učenika, studenata i intelektualaca, onemogućava ih da prate savremene svetske tokove, kako u nauci, tako i u sferi opšte kulture i informisanosti. U Interteci EPuS Zrenjanin, mladi mogu da se bave WEB izdavaštvom, a podstiče se i kreativnost i otvorenost prema svetu. U sastavu Interteke se trenutno formira i Čitaonica koja ce u svom fondu imati stručnu literaturu iz oblasti: kompjuterske tehnologije, zatim časopise iz drugih oblasti nauke, kulture, politike,... Takođe će se obezbediti i časopisi na jezicima nacionalnosti koje žive u Banatu. Predviđeno je da se u kasnijoj fazi razvoja čitaonice omogući i kupovina literature po povoljnijim cenama nego u gradskim knjižarama. Interteka EPuS Zrenjanin je osnovana pod donatorstvom Fonda za otvoreno društvo koji je ustupio računarsku opremu Lokalnom veču Evropskog Pokreta u Srbiji.