ALT-NET (Prijem i distribucija humanitarne pomoći u Zrenjaninu)

Projekat se realizuje u saradnji sa Malteškom dobrotvornom organizacijom Jugoslavije (MDOJ) i G17 PLUS iz Zrenjanina. U toku je prihvat i distribucija humanitarne pomoći u vidu paketa hrane od strane Međunarodne organizacije za pomoć i razvoj (IRD).