NVO CENTAR - REGIONALNA KANCELARIJA EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI ZA VOJVODINU

U cilju stvaranja jedinstvene platforme na kojoj bi delovao neprofitni sektor u regionu, ovim projektom se predviđa formiranje NVO centra koji bi organizacijski, tehnički i administrativno opsluživao ceo sektor. Na ovaj način bi se racionalnije i efikasnije koristila specifična znanja i oprema koja se već nalazi u našem NVO-u, a uz dodatna ulaganja koja su predviđena Projektom formirao bi se jedinstveni front nastupa civilnog sektora u regionu, a usmeren prema partnerima u Mađarskoj i Rumuniji, tj. u Euro regionu Dunav-Tisa-Karaš-Moriš. 2002. godine na inicijativu EPUS-a Zrenjanin ovaj projekat je zaživeo i kroz obezbeđenje prostorija za nevladine organizacije iz Zrenjanina u ulici Makedonska 11. Time su se stvorili uslovi da naš projekat preraste u nevladinu organizaciju NVO Centar koja je osnovana decembra 2003. godine www.nvocentar.org.yu