www.zrenjanin.com

Projekat je zamišljen kao najsavremeniji informativni sadržaj koji koristi sve prednosti Interneta u prezentaciji našeg grada i regiona Banata. Predstavljamo naš grad onakvim kakav jeste i kakvim bi svi mi želeli da ga vidimo. Potenciramo sve one dobre stvari koje nas čine istorijskim, geografskim, kulturnim, a nadamo se uskoro i ekonomskim delom Evrope. Domen je preuzela Opština Zrenjanin kao zvaničnu prezentaciju opštine Zrenjanin na kojoj se mogu videti najnoviji podaci o Zrenjaninu i okolini, a nalazi se na adresi: www.zrenjanin.com