ZONA KOMUNIKACIJE - OTVORENA VIKEND ŠKOLA

Formalni obrazovni sistem koji se nudi putem obrazovnih institucija u našoj zemlji, ne zadovoljava potrebe i zahteve učenika za savremenim obrazovanjem. Ovo rezultira sukobom interesa između formalnog sistema obrazovanja i ličnih potreba nadarenih učenika, koji nemaju svoje mesto u postojećem sistemu obrazovanja. Navedeni problemi se mogu prevazići novim prilazom u nastavi i osposobljavanjem za samostalni rad učenika. Osnovna ideja je da se popuni prazan prostor u edukaciji zainteresovanih učenika, a koji je nastao tokom njihovog formalnog obrazovanja. Ovo je naročito značajno za ovu populaciju, jer će im stečena znanja i veštine omogućiti lakše prilagođavanje na budućim studijama. Zona komunikacije je namenjena za nadarene učenike između 17 i 19 godina, koji bi se edukovali prvenstveno od strane lokalnih eksperata za pojedine oblasti.

Ovaj projekat ima sledecće ciljeve: - stvaranje aktivnih članova civilnog društva
- dopuna formalnom obrazovanju
Oni bi se realizovali kroz:
- razvijanje svesti o aktivnom učešću u društvu
- razvoj kritičkog mišljenja
- razvijanje aktivnog odnosa polaznika u nastavi
- razvijanje multikulturalnosti
- osposobljavanje za traženje relevantnih informacija
- osposobljavanje za višejezičnu kominikaciju
- razvijanje sposobnosti za umetničko izražavanje
- razvijanje preduzetničkog duha i tržišnog ponašanja